Y Barri'n cael dychwelyd i'r gynghrair

  • Cyhoeddwyd
Barry Town United

Mewn cyfarfod arbennig brynhawn Mercher mae cyngor Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cytuno gyda chanlyniad achos yn yr Uchel Lys yn ymwneud a chlwb y Barri.

Roedd y Barri wedi mynd i gyfraith i geisio gwyrdroi penderfyniad y cyngor i beidio caniatáu iddyn nhw gystadlu yng Nghynghrair Cymru y tymor hwn.

Penderfynodd y cyngor yn unfrydol ddydd Mercher i ganiatáu i'r Barri gystadlu yn nhrydedd adran y gynghrair.

Fe fydd clwb Llanelli hefyd yn dechrau yn nhrydedd cynghrair Cymru, ac fe fydd clwb Betws yn aros yn y drydedd adran yn ogystal.

Am un tymor yn unig felly, fe fydd 19 o dimau yn hytrach nag 16 yn y drydedd adran.

Roedd y barnwr yn yr achos wedi dweud fod y gymdeithas wedi ymddwyn yn anghyfreithlon drwy wahardd y Barri.

Ychwanegodd bod y penderfyniad yn "ddiffygiol" ac "afresymol".

Roedd Y Barri wedi chwarae yn adran gyntaf Cynghrair Cymru, ond cafodd y tîm ei ddiddymu ar ddiwedd y tymor diwethaf.

Cafodd clwb newydd ei greu gan gefnogwyr, Barry Town United, ond penderfynodd y Gymdeithas na fyddai'r tîm yn cael parhau i chwarae ar yr un lefel, gan olygu na fyddai'r Barri wedi bod yn rhan o gynghrair genedlaethol.

Arweiniodd y penderfyniad at un o gynghorwyr Bro Morgannwg yn galw am ymchwiliad gan Lywodraeth Cymru o reolaeth pêl-droed yng Nghymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol