Gwrthdrawiad: Dyn wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Ystafell reoli'r heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddamwain ychydig wedi 4.30pm brynhawn Iau

Daeth cadarnhad fod gyrrwr car yn ei bumdegau fu mewn gwrthdrawiad ar yr A55 wedi marw.

Bu oedi hir ar ffordd brysuraf y gogledd wedi i gar fod mewn gwrthdrawiad â lori ger Llaneurgain ychydig wedi 4:30pm brynhawn Iau.

Fe gafodd lôn orllewinol y ffordd ei chau am dros ddwy awr wrth i griwiau diffoddwyr ddefnyddio offer arbennig i dorri'r dyn allan o weddillion y car Nissan Almeira.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Maelor Wrecsam ond fe ddaeth cadarnhad yn ddiweddarach ei fod wedi marw.

Nid yw enw'r dyn wedi cael ei gyhoeddi eto ond mae ei deulu wedi cael gwybod.

Fe gafodd gyrrwr y lori fân anafiadau.