Damwain: gyrrwr beic modur wedi ei anafu

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei anafu yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A473 ym Mhen y Bont bnawn Mercher.

Cafodd yr heddlu ei galw i'r gyffordd rhwng Cowbridge Road a Wyndham Crescent am 4.30pm.

Roedd dau gerbyd ynghlwm a'r ddamwain sef beic modur coch a char Nissan Almera gwyrdd.

Cafodd gyrrwr y beic modur ei anfon i'r ysbyty wedi iddo dderbyn anafiadau difrifol.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ac yn gofyn i unrhyw un a welodd y ddamwain i ffonio 101 neu yn ddienw trwy gysylltu gyda Taclo'r Tacle ar y rhif 0800 555 111.