Clwb yn cyflwyno cynllun stadiwm

Stadiwm Dinas Caerdydd Image copyright CCFC (with permission)
Image caption Argraff artist o'r stadiwm pan fydd yr estyniad wedi ei gwblhau

Ar drothwy eu tymor cyntaf yn Uwchgynghrair Bêl-droed Lloeg, mae clwb Caerdydd wedi cyflwyno cynlluniau i ehangu eu stadiwm.

Cadarnhaodd y clwb eu bod wedi cyflwyno cais cynllunio i'r awdurdod lleol yn ymwneud â rhan gyntaf yr ehangu.

Bydd yn golygu ychwanegu ail haen i Eisteddle Ninian a sicrhau y bydd y stadiwm yn dal tua 33,000.

Eisoes mae perchennog, Tan Sri Vincent Tan, wedi addo y bydd y clwb yn tyfu.

Super Cup

Os bydd y cais yn cael ei gymeradwyo, bydd y gwaith yn dechrau ym mis Hydref ac yn cael ei gwblhau erbyn Gorffennaf 2014 cyn i'r stadiwm gynnal Super Cup Ewrop rhwng enillwyr cynghrair y pencampwyr a chynghrair Europa y tymor i ddod.

Dywedodd Cyfarwyddwr Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Steve Borley: "Mae'r cais yn sgil astudiaeth dichonolrwydd yn gynharach yn yr haf wedi i ni gael dyrchafiad i'r uwchgynghrair.

"Fe gafodd y cais ei gyflwyno i'r awdurdodau perthnasol ddydd Gwener. Rydym yn ddiolchgar iawn am y cymorth a'r arweiniad sydd wedi ei gynnig i ni hyd yma.

'Amserlen dynn'

"Ein gobaith yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo a'n bod yn codi'r estyniad o fewn amserlen dynn iawn."

Ni fydd y gwaith cychwynnol yn cael effaith ar gefnogwyr o fewn y stadiwm gan y bydd y strwythur newydd yn cael ei adeiladu y tu ôl i'r eisteddle presennol.

Bydd lle i 5,000 o seddau ychwanegol yn y stadiwm pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau.

Straeon perthnasol