Problemau trydan yn effeithio parc antur Oakwood

Oakwood theme park Image copyright Hywel Williams
Image caption Roedd parc antur Oakwood heb bwer am ryw awr

Mae parc antur wedi ymddiheuro wedi i broblemau trydan achosi trafferthion ar y safle.

Chafodd ymwelwyr ddim mynediad i sawl reid ym mharc Oakwood yn Sir Benfro am gyfnod yn dilyn yr anhawster.

Dyma'r ail waith o fewn wythnos i'r trydan beidio gweithio yn iawn ac mae nifer o bobl wedi cwyno bod eu diwrnod yno wedi ei ddifetha.

Dywedodd Oakwood, sydd yn denu miloedd yn ddyddiol bod y broblem wedi effeithio un ardal o'r parc am ryw awr yn ystod y prynhawn ac y bydd ar agor fel arfer dros y penwythnos.

Yn ôl Hayley Cullen, a oedd wedi dod i'r parc gyda 70 o bobl o Abertawe roedd gweithwyr yno wedi eu cynghori i fynd adref achos y nam ar y trydan.

Roedden nhw fel grŵp wedi talu £2,000 am docynnau meddai ac roedden nhw eisiau i'w ffurflenni ad-dalu gael eu llofnodi cyn eu bod yn gadael.

Reid Speed

Ond mae llefarydd Oakwood yn dweud nad oedden nhw wedi bod yn cynghori pobl i fynd adref a'i bod yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Wyth niwrnod yn ôl fe ddaeth cert sglefrio Speed i stop gyda nifer o bobl yn dal ar y reid oherwydd problemau trydan.

Roedd y parc yn mynnu bod y reid yn hollol saff ac fe gymerodd hi ryw 20 munud i'r digwyddiad gael ei ddatrys.