Angen atal benthycwyr anghyfreithlon

  • Cyhoeddwyd
Pres a chardiauFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r usurwyr (loan sharks) yn aml yn dod yn ffrindiau gyda'i dioddefwyr i ddechrau, meddai'r sefydliad

Mae angen i fwy o bobl sy'n dioddef ar ôl cael pres gan fenthycwyr anghyfreithlon rhannu eu profiad er mwyn taclo'r broblem, meddai'r sefydliad sydd yn delio â nhw.

Dywed Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru nad dynion 'caled' yn aml yw'r usurwyr (loan sharks) er mai dyma sut y maen nhw'n cael eu portreadu yn y cyfryngau.

Maen nhw'n honni eu bod yn dod yn ffrindiau gyda'u dioddefwyr i ddechrau ac yn rhoi'r argraff eu bod yn gwneud ffafr â nhw trwy roi benthyg yr arian iddyn nhw.

Y bwriad yw dechrau ymgyrch newydd sy'n annog pobl i ddod i siarad gyda nhw yn ddienw fel bod mwy o fenthycwyr anghyfreithlon yn cael eu carcharu.

Dyw benthyg arian gan fenthycwyr anghyfreithlon ddim yn drosedd ond mae nifer sydd yn gwneud hyn yn aml yn wynebu trafferthion am fod y ddyled mae'n rhaid iddyn nhw dalu yn mynd yn uwch ac yn uwch.

Bygwth

Mae'r dioddefwyr yn medru cael eu bygwth ac yn pryderu am ei diogelwch. Dyna ddigwyddodd i Kirsty, dim ei henw iawn, o Dde Ddwyrain Cymru.

Mae wedi rhannu ei phrofiad gyda'r rhaglen radio Good Morning Wales.

Roedd partner Kirsty, Lee a'i gyn gariad wedi bod yn benthyg arian gan ffrind i'r teulu, Shaun:

"Dw i'n credu oedden nhw yn meddwl bod e jest yn helpu nhw. Dw i'n meddwl oedd y taliad olaf yn £1,000 gyda nhw yn talu £2,000 ond ddechreuodd e yn llai.

"O'n nhw wedi gwneud e sawl gwaith o'r blaen, ar gyfer peiriant golchi dillad newydd, y math yna o bethe. Bydden nhw yn benthyg £200 a gorfod talu £400 yn ôl."

Pan ddaeth y berthynas honno i ben fe ddechreuodd Kirsty ganlyn gyda Lee. Doedd ganddo ddim llawer o arian, meddai, ac fe gafodd e fenthyciad argyfwng er mwyn medru symud i dŷ arall. Ond roedd Shaun yn mynnu cymryd hanner yr arian oddi wrtho:

"Es i yn wyllt, dweud wrtho fe dyle fe ddim neud hynna. 'Odd y peth yn chwerthinllyd. Naethon nhw gludo cloeon ei dŷ fe. Na'th Shaun drio cymryd allweddi car fy mhartner i. Odd e yn dweud y bydden nhw yn cymryd y car fel ad-daliad."

'Ar ein hôlau ni'

Mae'n dweud i'w gyn gariad a phlant Lee gyda hi gael ei bygwth a bod yr un peth wedi digwydd i'w theulu hi: "O'n nhw mynd i chwalu ffenestri fi a naethon nhw ddweud yn benodol ffenestri plant fi. Ni wedi cael gwybod bod yna bobl mas na sydd ar ein holau ni.

"Maen nhw'n mynd i aros am ychydig nes bod yr amser yn iawn a dod ar ein hôl ni ar eu rhan nhw," meddai.

Mi gafodd hi help yn y diwedd ac o fewn dau fis ar ôl iddi gysylltu gyda'r Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru roedd Shaun wedi ei arestio a'i gyhuddo.

Mae hi a'r uned yn annog pobl i beidio dioddef: "Ma' rhai pobl ofn gofyn am help a dydyn nhw ddim yn sylweddoli pa help sydd mas 'na. O'n nhw ddim di neud dim byd yn anghywir. Naethon nhw jest menthyg arian gan ffrind ac o'dd yr holl beth yn y diwedd yn smonach lwyr."