Rhybudd RNLI am beryglon y llanw

  • Cyhoeddwyd
Bad achub PorthdinllaenFfynhonnell y llun, RNLI
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd badau achub fel un Porthdinllaen eu lansio'n amlach eleni na'r un cyfnod y llynedd

Daeth rhybudd gan wasanaeth badau achub yr RNLI y dylai pobl fod yn ymwybodol o amseroedd y llanw a sut y mae'r tywydd yn effeithio arnyn nhw.

Fe ddaeth y rhybudd yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau ddydd Sadwrn a welodd nifer o bobl yn mynd i drafferthion wrth ddefnyddio caiacau neu offer eraill.

Mae Gwylwyr y Glannau hefyd wedi rhybuddio am beryglon yr arfer o neidio oddi ar glogwyni, neu tombstoning.

Fe gafodd traean yn fwy o fadau achub eu lansio ym mis Gorffennaf eleni nag yn yr un mis y llynedd.

Trafferthion

Ddydd Sadwrn fe gafodd pedwar llanc eu hachub wedi iddyn nhw gael eu tynnu allan i'r môr ger Llanrhystud yng Ngheredigion.

Aeth pedwar pysgotwr i drafferthion hefyd wedi iddyn nhw gael eu dal gan y llanw ger cartref Dylan Thomas yn Nhalacharn, Sir Gaerfyrddin.

Mae'r tywydd poeth wedi gweld torfeydd yn mynd i draethau ar draws Cymru, a gyda mwy o haul i ddod yn ddiweddarach yn yr wythnos, fe allai'r gwasanaethau brys fod yn brysur.

Dywedodd llefarydd ar ran yr RNLI: "Mewn tywydd da mae pobl yn prynu cychod chwyddadwy heb fod yn ymwybodol o'r gwyntoedd ac maen nhw'n cael eu 'sgubo allan i'r môr.

"Yng Ngheredigion yn enwedig rydym wedi gweld y badau achub yn mynd allan nifer o weithiau.

"Ein cyngor ni fyddai i beidio defnyddio cychod felly o gwbl gan fod yr amodau yn medru newid yn gyflym, ond os oes rhaid eu defnyddio, yna gwnewch hynny mewn dŵr bas yn agos i'r lan."

Mae ffigyrau diweddaraf yr RNLI yn dangos bod badau achub wedi eu lansio 1,202 o weithiau yng Ngorffennaf 2012, ond y ffigwr yn 2013 oedd 1,594.

Yn y cyfamser mae Gwylwyr y Glannau yn y Barri wedi rhybuddio am yr arfer o neidio o glogwyni wedi i fachgen dorri ei goes wrth wneud hynny oddi ar forglawdd i ddŵr bas heb sylweddoli nad oedd llawer o ddŵr islaw.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi ymuno gyda Phorthladd Aberdaugleddau i rybuddio clybiau ieuenctid am beryglon yr arfer hefyd.