Chwaraeon merched yn hanfodol, medd gweinidog

  • Cyhoeddwyd
Jess Fishlock yn nhîm CymruFfynhonnell y llun, FAW
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y Gweinidog Chwaraeon John Griffiths fod pêl-droed merched yn un ffordd o ennyn diddordeb mewn chwaraeon

Mae annog merched i fod yn rhan o chwaraeon yn allweddol er mwyn gwella iechyd y genedl, medd y gweinidog chwaraeon.

Mae ffigyrau Chwaraeon Cymru'n awgrymu bod dynion yn llawer mwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon na merched.

Ond dywed John Griffiths AC fod canfyddiad menywod o chwaraeon yn gallu bod yn rhwystr iddyn nhw rhag cymryd rhan eu hunain.

Daw ei rybudd wrth i 144 o chwaraewyr ifanc ymgynnull ar gyfer Pencampwriaeth Pêl-droed Ewrop Merched Dan-19 Oed yn Sir Gaerfyrddin.

'Term negyddol'

Yn ôl ffigyrau Chwaraeon Cymru mae rhyw 52% o fenywod a merched rhwng 15-24 oed yn cymryd rhan mewn chwaraeon o leiaf unwaith yr wythnos, ac mae 14% yn aelodau o glybiau chwaraeon.

Mae'r sefydliad wedi lansio ymgyrch o'r enw 'Beth Sy'n Eich Symud Chi?' wrth geisio datblygu a hybu chwaraeon yng Nghymru.

Nod yr ymgyrch yw canfod merched sy'n difaru rhoi'r gorau i weithgareddau chwaraeon a'u hannog yn ôl i gampau sy'n hwyl ac yn gymdeithasol.

Bydd clybiau chwaraeon a chanolfannau hamdden yn rhan o'r ymgyrch, gan gynorthwyo merched i ddod o hyd i weithgareddau sy'n briodol i'w diddordebau.

Dywedodd Mr Griffiths: "Mae'r term 'chwaraeon' yn gallu bod yn negyddol i rai; byddai cadw'n ffit neu fod yn weithgar yn llai o rwystr i lawer.

"Os ydym am fod yn genedl iachach rhaid i ni weld mwy o fenywod a merched yn dod yn rhan o chwaraeon ar ryw ffurf."

Mae'n gobeithio y gall pêl-droed chwarae rôl wrth annog merched i fod â mwy o ddiddordeb, gan fod 6,000 o ferched wedi cofrestru fel chwaraewyr ar draws Cymru.

Mae Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru'n gobeithio targedu 1,000 o chwaraewyr newydd trwy greu 12 safle lle gall merched oed ysgol gynradd fynd i chwarae, ac mae'r cynllun wedi cael cefnogaeth Llywodraeth Cymru.

'Rhaid gweithredu'

Dywedodd Adele Baumgardt, is-gadeirydd Chwaraeon Cymru: "Nid yw'n dderbyniol ein bod yn siarad o hyd am y ffaith fod llai o ferched na dynion yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

"Rhaid i ni weithredu er mwyn ateb y broblem."

Ond yn ôl cyn-chwaraewr merched Cymru, Kath Morgan - sydd bellach yn hyfforddi timau merched Cymru - mae angen newid mawr mewn agwedd a diwylliant os yw merched am lwyddo mewn chwaraeon.

"Dydw i ddim yn credu bod llawer o'r merched â'r awydd i lwyddo - mae ganddyn nhw lawer mwy o adnoddau nag oedd gennym pan oeddwn i'n ifanc, ond dydyn nhw ddim fel pe baen nhw am wneud y gwaith caled," meddai.

"Rwy'n athrawes yn fy ngwaith bob dydd a gyda'r dechnoleg newydd y dyddiau yma mae'n anodd iawn i blant ymrwymo i rywbeth.

"Mae'n rhwystredig oherwydd mae gennym ferched talentog iawn iawn sydd ddim yn deall yr hyn y gallan nhw fod."

Bydd tîm pêl-droed dan-19 Cymru yn dechrau eu hymgyrch yn ddiweddarach ddydd Llun yn erbyn Denmarc ar Barc y Scarlets yn Llanelli.

Mae Lloegr a Ffrainc yn yr un grŵp â Chymru, ac fe fydd gemau hefyd yn cael eu cynnal ym Mharc Waun Dew yng Nghaerfyrddin, Stadiwm Dôl-y-Bont yn Hwlffordd a Pharc Stebonheath yn Llanelli.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol