Saethu Casnewydd: Ymchwiliad crwner

  • Cyhoeddwyd
gwasanaethau brys ar y safleFfynhonnell y llun, John Seer
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys yn delio gyda'r digwyddiad yn Seabreeze Avenue yn gynharach yn y mis

Mae disgwyl i ymchwiliad crwner ddechrau heddiw i farwolaeth menyw 46 oed a gafodd ei saethu yng Nghasnewydd

Mae'r heddlu yn aros i siarad gyda gŵr Caroline Parry, Christopher, 49 oed, a gafodd anafiadau difrifol o wn yn Seabreeze Avenue ar Awst 8.

Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu yn ystyried a wnaeth yr heddlu gysylltu tair galwad i'r cwpl yn ystod y misoedd cyn y digwyddiad.

Bydd ymchwiliad y crwner i'r farwolaeth yn dechrau yng Nghasnewydd.

Deellir fod Mrs Parry wedi symud o'i chartref yng Nghroesyceiliog, Cwmbrân, i Gasnewydd.

Ar Awst 8, cafodd swyddogion arfog Heddlu Gwent eu galw i Seabreeze Avenue lle cafwyd hyd i Mrs Parry a'i gŵr gydag anafiadau difrifol.

Dywedodd cymdogion eu bod wedi clywed tair ergyd o wn cyn canfod y cwpwl yn gorwedd ar y llawr.

Cafodd y ddau eu cludo i Ysbyty Brenhinol Gwent ble bu farw Mrs Parry yn ddiweddarach.

Roedd Mr Parry wedi diodde' anafiadau i'w ben, ac er ei fod yn wreiddiol yn ddifrifol wael dywed yr heddlu ei fod bellach mewn cyflwr sefydlog yn dilyn llawdriniaeth.

Roedd disgwyl i arbenigwyr meddygol benderfynu pryd y byddai Mr Parry yn gallu siarad â'r heddlu ynghylch yr hyn ddigwyddodd.

Meddiannodd plismyn dri arf tanio oedd yn eiddo cyfreithiol i Mr Parry o dŷ yng Nghwmbrân.