Ysgol Cwmcarn: disgyblion ddim yn dychwelyd ym mis Medi

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Uwchradd Cwmcarn
Disgrifiad o’r llun,
Fydd yr ysgol ddim yn agor ar gyfer y tymor newydd ym mis Medi

Fydd disgyblion Ysgol Cwmcarn ddim yn dychwelyd i'r adeilad ddechrau Medi a hynny am fod y gwaith i gael gwared ar yr asbestos o'r ysgol ddim wedi ei orffen.

Ym mis Gorffennaf fe fu farw gweithiwr 26 oed yn yr ysgol ac mae hynny wedi effeithio ar yr amserlen ar gyfer cwblhau'r gwaith meddai Cyngor Caerffili.

Yn y cwest i'r farwolaeth fis diwethaf fe ddywedwyd ei bod hi'n bosib fod James Paul wedi marw ar ôl cael ei drydanu i farwolaeth.

Roedd plant a phobl ifanc wedi gorfod symud o'r safle ar ôl i asbestos gael ei ddarganfod yn yr adeiladau'r llynedd.

Mae'r cyngor lleol wedi gwario dros £1 miliwn i ddelio efo'r asbestos a'r disgyblion wedi bod yn mynychu safle Coleg Gwent yng Nglyn Ebwy dros dro.

Cyfarfod

Bwriad y cyngor yw bod y trefniant yma yn parhau ac mi fyddan nhw yn trafod y mater mewn cyfarfod ddydd Gwener. Mewn datganiad fe ddywedodd llefarydd:

"Mae gennym ddyletswydd i ddarparu addysgu parhaus i'n disgyblion ac mi fydd y cabinet yn ystyried argymhelliad bod disgyblion a staff Ysgol Uwchradd Cwmcarn yn dymchwelyd dros dro i Goleg Gwent yng Nglynebwy tra bod y gwaith yn parhau ar safle'r ysgol.

"Rydyn ni yn deall y bydd disgyblion, rheini a'r staff yn siomedig gyda'r newyddion diweddaraf yma. Ond rydym eisiau sicrhau pawb fod y gwaith yn mynd rhagddo ac rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod disgyblion Cwmcarn yn medru dychwelyd yno."

Dywed y cyngor ei bod yn gobeithio y bydd yr ysgol yn ail agor yn dilyn y gwyliau hanner tymor ym mis Hydref.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol