Glowyr yn aros am gyhoeddiad

  • Cyhoeddwyd
Pwll Unity
Disgrifiad o’r llun,
Agorodd y pwll yn 2007

Mae glowyr yn aros i glywed faint o swyddi fydd yn cael eu colli mewn pwll agorodd yn 2007.

Roedd rheolwyr a'r undeb ddydd Llun yn trafod ofnau y gallai hanner gweithlu pwll Unity, 100, golli eu swyddi.

Roedd cyfarfod arall ddydd Mawrth ond ni chafodd unrhyw fanylion eu rhyddau.

Agorodd y pwll yng Nghwmgwrach yng Nglyn Nedd yn 2007.

Dywedodd AS Castell-nedd Peter Hain fod y perchennog wedi beio oedi wrth roi caniatâd cynllunio.

Ond mae'r cyngor wedi gwadu unrhyw oedi.

Mae BBC Cymru wedi ceisio cael ymateb y rheolwyr.

300 o swyddi

Yn Ionawr diflannodd bron 300 o swyddi ym mhwll Aberpergwm.

Yn Hydref roedd Walter Energy o America wedi dweud eu bod yn ymgynghori oherwydd bwriad i golli swyddi.

Y rheswm, meddai, oedd amodau economaidd anffafriol a llai o alw am y cynnyrch.