Damwain awyren fechan ger Pwllheli

  • Cyhoeddwyd

Mae ymchwilwyr damweiniau awyr yn ystyried amgylchiadau digwyddiad nos Fawrth pan gafodd dau ddyn eu hanafu ger Pwllheli.

Roedd awyren fechan microlight y ddau wedi taro'r ddaear ychydig cyn 9:00pm, medd Heddlu'r Gogledd.

Cafodd criwiau diffoddwyr o Abersoch, Nefyn a thîm arbenigol o Gaernarfon eu gyrru i'r digwyddiad.

Llwyddodd y criwiau i dynnu'r batri o'r awyren a thynnu un aden hefyd er mwyn diogelu'r awyren. Doedd tanc tanwydd yr awyren ddim wedi torri, felly doedd dim tân.

Ni chafodd y ddau ddyn anafiadau yn y digwyddiad.