Honiadau clinig brechu'n 'gamarweiniol'

  • Cyhoeddwyd
Measles vaccinationFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Some 75,868 unscheduled vaccinations were given to people in Wales to control the measles epidemic

Mae clinig sy'n gwerthu brechiadau ar wahân i'r frech goch, clwy'r pennau a'r frech Almaeneg yn gorfod tynnu honiadau 'camarweiniol' sy'n awgrymu cysylltiad rhwng y brechiad MMR ag awtistiaeth o'u gwefan.

Fe gafwyd cwynion am glinig y Children's Immunisation Centre yn Sir Gaer yn ystod yr achosion o'r frech goch yn Abertawe yn ddiweddar.

Dywedodd yr Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) y gallai iaith y clinig fod wedi "achosi ofn a phryder".

Mae'r ganolfan bellach wedi cydymffurfio.

'Ofn a phryder'

Roedd y Children's Immunisation Centre yn cynnig brechiadau sengl i rieni, gan agor clinig yn Abertawe yn ogystal ag eraill yn Lloegr.

Wrth ymateb i'r ASA, dywedodd y ganolfan eu bod yn cynnig dewis arall diogel i rieni oedd am warchod eu plant heb fynd i raglenni'r llywodraeth neu'r GIG fel y brechiad MMR.

Roedd hefyd yn dadlau nad oedd y wybodaeth ar eu gwefan yn hysbyseb.

Ond dywedodd yr ASA bod y ganolfan yn "hybu brechiad oedd ddim wedi ei argymell gan y llywodraeth, ac am fod cyd-destun y wefan yn canolbwyntio ar honiad bod brechiad MMR yn gysylltiedig ag awtistiaeth, roeddem yn ystyried bod yr iaith a ddefnyddiwyd yn gallu achosi ofn a phryder heb reswm, a bod y wefan yn anghyfrifol".

Record ddiogelwch

Roedd tri chwyn, gan gynnwys un gan feddyg teulu, yn herio honiad y ganolfan am eu record ddiogelwch 100%.

Dywedodd y ganolfan wrth yr ASA bod gan bob un o'r 20,000 o gleifion gofnod, ac nad oedd yr un wedi bod yn yr ysbyty nac wedi diodde' awtistiaeth na thrafferthion meddygol eraill yn dilyn eu brechiad.

Ond nododd yr ASA bod cofnod sampl o'r ganolfan yn cadarnhau bod rhai plant wedi datblygu man gymhlethdodau yn dilyn brechiad, gan gynnwys brech a thymheredd uchel.

Dywedodd yr ASA: "Am nad oedd gan y Children's Immunisation Centre record ddiogelwch 100%, roeddem o'r farn bod yr honiad yn gamarweiniol.

"Roedd y wefan wedi bod yn fyw am beth amser cyn yr achosion o'r frech goch yng Nghymru yn Ebrill a Mai 2013, ond roedd dau beth ar y wefan yn cyfeirio at yr achosion yng Nghymru."

Ychwanegodd yr ASA nad oedd wedi gweld tystiolaeth gadarn yn cysylltu brechiad MMR unigol gydag awtistiaeth, gan ddod i'r canlyniad felly bod y wefan yn gamarweiniol.

Mewn datganiad i BBC Cymru dywedodd Zoe Miller o'r Children's Immunisation Centre: "Rydym wedi cydymffurfio'n llawn gyda'r ASA, ac mae popeth y soniwyd amdano wedi ei dynnu i'r wefan."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol