Apêl yr heddlu am fachgen ar goll

Joshua Shaw Image copyright Heddlu Gwent
Image caption Does neb wedi gweld Joshua Shaw er sdydd Llun, Awst 19

Mae Heddlu Gwent wedi gofyn am gymorth wrth ymchwilio i ddiflaniad bachgen 12 oed.

Does neb wedi gweld Joshua Shaw o Cross Keys ers dydd Llun, Awst 19.

Cafodd ei ddisgrifio fel bachgen 5' 0" o daldra ac o gorff tenau. Roedd yn gwisgo trowsus tracwisg glas ac esgidiau coch.

Credir bod Joshua yn ardal Rhymni/Llanrhymni o Gaerdydd, ac mae'r heddlu'n bryderus amdano oherwydd ei oed.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth gysylltu gyda Heddlu Gwent drwy ffonio 101 a nodi'r cyfeirnod 245 19/08/13.