Coleg yn uno gyda Phrifysgol Cymru

Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant
Image caption Coleg Sir Gâr yw'r diweddaraf i ymuno â Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant

Daeth cadarnhad bod Coleg Sir Gâr wedi uno'n ffurfiol gyda Grŵp Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Dywedodd y coleg bod yr uno yn rhan o agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg ôl-14 oed, ac fe gafodd ei wireddu dan Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol.

O fewn strwythur y grŵp bydd Coleg Sir Gâr yn parhau i gynnig addysg bellach ar ei phum campws yn Sir Gaerfyrddin.

Wrth groesawu Coleg Sir Gâr i mewn i Strwythur Grŵp y Brifysgol, dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor:

"Rydym yn creu system newydd radical o addysg ar gyfer Cymru a fydd yn trawsnewid, yn llunio ac yn datblygu'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

"Mae system Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn cynnwys prifysgolion a cholegau sydd wedi ymrwymo i addysgu myfyrwyr o bob oed a chefndir ac ysgogi datblygiad economaidd yn ein rhanbarth.

"Bydd buddiannau o'r fath yn cael eu cyflawni trwy ddarparu portffolio perthnasol o raglenni, addysgu arloesol ac ymchwil cymhwysol, yn ogystal â datblygu partneriaethau strategol, yn enwedig gyda chyflogwyr."

'Hanesyddol ac arloesol'

Ychwanegodd Barry Liles, Prifathro Coleg Sir Gâr: "Cafodd yr uno hanesyddol ac arloesol hwn ei gwblhau o sefyllfa o gryn gryfder, gyda'r ddau sefydliad yn meddu ar broffiliau ansawdd da iawn ac iechyd ariannol cadarn.

"Mae'r uno wedi creu strwythur grŵp addysgol cryf ac arloesol ar gyfer De-orllewin Cymru, gan ymgorffori addysg bellach ac addysg uwch. Gellir galw'r strwythur grŵp hwn yn 'Brifysgol Sector Deuol' ac wrth wraidd y datblygiad hwn ceir strategaeth i wella cyfleoedd i ddysgwyr ar bob lefel ar draws y rhanbarth."

Wrth groesawu'r uno, dywedodd Huw Lewis, dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau:

"Mae'r uno hwn yn gam mawr ymlaen i Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Trwy ddod ag addysg bellach ac uwch ynghyd yn y modd hwn, bydd y sefydliad newydd hwn yn gallu cynnig ystod gyfan o gyfleoedd gwahanol i ddysgwyr ac adeiladu ar bartneriaethau hanfodol o fewn y gymuned fusnes.

"Mae hyn yn newyddion da i ddysgwyr ac economi De-orllewin Cymru. Hoffwn longyfarch pawb sydd ynghlwm â'r broses hon am eu gweledigaeth a'u hymrwymiad wrth wireddu'r uno."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.