Trac 'uchelgeisiol' ym Maesteg ddim ar agor i'r cyhoedd

  • Cyhoeddwyd
ArwyddFfynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Er bod yr arwydd yn dweud bod y trac ar agor i'r cyhoedd nid dyma yw'r sefyllfa

Dyw trac BMX ym Maesteg, oedd fod i adfywio'r ardal pan gafodd ei agor yn 2011, ddim ar agor i'r cyhoedd.

Cafodd ei agor oherwydd dros £100,000 o arian cyhoeddus ond erbyn hyn dyw e ddim ar agor am nad oes yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Cyngor Sir Pen-y-bont, a Chyngor Tref Maesteg ariannodd y prosiect ac Ymddiriedolaeth Datblygu'r Caerau sy'n ei reoli.

Dywedodd Jeff Jones, cyn arweinydd y cyngor sir sy'n byw'n lleol: "Hwn yw un o'r ychydig o draciau safonol yn y Deyrnas Gyfunol.

'Medal Olympaidd'

"Fe allai rhywun sy' am ennill medal Olympaidd hyfforddi yma.

"Mae angen gofyn pam na wnaeth neb graffu ar y cynllun busnes..."

Deirgwaith yr wythnos mae Clwb BMX Dyffryn Llynfi'n ymarfer yno a nhw yr adeg honno sy'n talu'r yswiriant.

Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae clwb lleol yn hyfforddi yno yn ystod yr wythnos

Dywedodd Matthew Rowlands o'r clwb: "Dim ond tri thrac cenedlaethol sy' yng Nghymru ond yn Lloegr, lle mae 'na lawer mwy, maen nhw dim ond ar agor ar gyfer sesiynau'r beicwyr."

Mae Dr Jill Evans, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Datblygu'r Caerau, wedi dweud: "Y llynedd roedd y lle ar agor bron trwy'r amser ond roedd 'na gamddefnydd...

'Difrodi'

"Mae'n well dilyn canllawiau ac agor yn ystod oriau'r clwb. Gan fod y cyfleusterau wedi costio tipyn dydyn ni ddim eisie' i neb eu difrodi.

"Ar un adeg roedd syniad y bydden ni'n cael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus am fod ar agor drwy'r amser.

"Ond byddai hynny'n golygu sicrhau bod y trac yn y cyflwr gorau."

Dywedodd Llywodraeth Cymru: "Rydym yn deall na all yr ymddiriedolaeth am resymau ariannol sicrhau'r yswiriant fel bod modd i'r cyhoedd ddefnyddio'r trac.

"Mae Cyngor Pen-y-bont yn cydweithio â'r ymddiriedolaeth a'r clwb er mwyn ceisio cynyddu'r oriau agor."

'Dyfodol'

Dywedodd Cyngor Pen-y-bont: "Mae'r ymddiriedolaeth wedi rhoi gwybod nad oes modd iddyn nhw reoli'r trac.

"Mae swyddogion y cyngor wedi bod yn trafod dyfodol y cyfleusterau."

Mae'r ymddiriedolaeth wedi gwadu hyn.

"Dyw datganiad y cyngor ddim yn wir. Fe allai fod yn wir yn y dyfodol ond ar hyn o bryd rydyn ni'n edrych ar y posibiliadau..."