Ffrae dros focs i wylio gemau rygbi

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm y Mileniwm
Disgrifiad o’r llun,
Stadiwm y Mileniwm

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael eu beirniadu am wrthod datgelu cost llogi ystafell letygarwch yn Stadiwm y Mileniwm dros gyfnod o bedair blynedd.

Yn ôl gweinidogion, bydd yr ystafell yn cael ei defnyddio i gynnal digwyddiadau ar gyfer darpar fuddsoddwyr ym myd busnes yng Nghymru.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn dweud fod hynny'n "warthus" a bod trethdalwyr yn haeddu cael gwybod sut mae eu harian yn cael ei wario.

Dywedodd y llywodraeth na allan nhw ddatgelu'r gost nes i'r cytundeb gael ei arwyddo.

Esboniad

Mae cost llogi un o'r ystafelloedd yn Stadiwm y Mileniwm yn dechrau o £22,000 a threth ar werth (TAW) ar ben hynny am ystafell mewn cornel ar gyfer gemau rygbi yn unig, ac yn codi i £98,000 a TAW am ystafell ddwbl ar y linell hanner ffordd ar gyfer pob digwyddiad yno.

Barn llefarydd busnes yr wrthblaid Nick Ramsay yw fod gan y llywodraeth ddyletswydd i wneud popeth o fewn eu gallu i ddenu buddsoddiad fewn i Gymru ac i werthu Cymru i'r byd.

Ond fe ychwanegodd: "Mae'n rhaid i'r prif weinidog esbonio sut all yr economi Gymreig elwa o brynu trwydded ar gyfer yr ystafell letygarwch a darparu sicrwydd fod hyn ddim yn enghraifft o weinidogion Llafur a'u cyfeillion yn gwylio rygbi mewn moethusrwydd gyda'r cyhoedd yn talu."

Dywedodd nad yw'n dderbyniol i sefydliad cyhoeddus wrthod datgelu costau.

"Mae'n warthus fod gweinidogion Llafur yn gwrthod datgelu faint o arian trethdalwyr maen nhw'n wario ar yr ystafelloedd hyn ac am seddi VIP mewn gemau," meddai.

"P'run a'i £52 miliwn am faes awyr neu £100,000 am ystafell foethus, mae'r trethdalwyr Cymreig yn haeddu cael gwybod sut mae'r llywodraeth Lafur yn gwario'u harian."

Buddsoddi

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r drwydded ystafell yn Stadiwm y Mileniwm yn cael ei ddefnyddio i dargedu cwmnïau sydd â diddordeb sylweddol yng Nghymru a all gyfrannu at yr economi.

"Fel rhan o'n cytundeb trwyddedu blaenorol, fe groesawodd Llywodraeth Cymru gwmnïau aeth ymlaen wedyn i fuddsoddi yng Nghymru, tra bod trafodaethau ar y gweill ynghylch nifer o fuddsoddiad gwerth uchel newydd a phrosiectau ehangu gyda'r potensial i greu cannoedd o swyddi newydd.

"Nid yw'r contract ar gyfer y pecyn ystafell rygbi wedi ei lofnodi eto, fodd bynnag, unwaith y bydd wedi ei gytuno byddwn mewn sefyllfa i gyhoeddi'r gost. "

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol