Cynghrair Cymru Tymor 2013/14: Y Rhyl

  • Cyhoeddwyd
Y Rhyl
Disgrifiad o’r llun,
Mae brolio mewn wedi bod i ganol cael ag ymosod Y Rhyl yn ôl Ffred

O edrych ar yr 11 clwb arall yn Uwchgynghrair Cymru, dwi'n reit hyderus y gallwn i broffwydo ym mha drefn yn fras y byddant ar ddiwedd y tymor. Fel cefnogwr i'r Rhyl fodd bynnag, oes gen i ddim syniad be fydd safle terfynol fy nghlwb i - mae unrhyw safle o 3ydd i 10ed yn bosibl.

Roedd holl gryfderau a gwendidau'r tîm i'w gweld yn y gêm anhygoel yr wythnos ddiwethaf yn rownd derfynol Cwpan y Gogledd, gem a orffennodd pum gol yr un rhwng Rhyl a Phrestatyn.

Aeth Y Rhyl trwy'r tymor diwethaf yng nghynghrair Huws-Gray heb golli'r un gêm, ond dywed rhai bod ein canol cae a'n hymosod gystal fel na chafodd timau eraill wir gyfle i brofi ein hamddiffyn. Bydd llawer o berfformiadau a chanlyniadau gwych gan Y Rhyl eleni ond y beryg yw y bydd hefyd nifer o ddyddiau tywyll.

Yr hyn sydd o blaid Y Rhyl yw bod pawb - o ran chwaraewyr, cefnogwyr a'r swyddogion (y mwyafrif ohonynt wedi dod o blith y cefnogwyr) - ar dân dros y clwb. Enghraifft dda yw ein gôl-geidwad ifanc Alex Ramsay a fu ar lyfrau'r Seintiau Newydd llynedd ond a ddewisodd ddod i'r Rhyl o flaen clybiau a dalai ragor am ei fod eisiau chware i "glwb go iawn".

Mae carfan fawr gan Rhyl eleni, ond neb ar arian gwirion. Pwy bynnag fydd yn chwarae ar y dydd, byddant yn ffitio i mewn i system o ryng-chwarae deniadol a osodwyd gan y rheolwr Greg Strong.

Mae'r Rhyl wedi'u trefnu ar gyfer ymosod - gyda chanol cae creadigol, cefnwyr sy'n hedfan lawr y ddwy adain, a phrif ymosodwyr sydd yn... hmm, ymosodol ! Oedran ar gyfartaledd y ddau amddiffynnydd canol a'r gôl-geidwad yw 19 yn unig.

Ennill profiad ar y lefel hwn fydd y tîm gan fod y gynghrair wedi newid llawer ers i ni fod yma dair blynedd yn ôl. Dyw'r clybiau ar y brig ddim mor gryf ag y buont, ond mae'r clybiau "ganol y tabl" wedi cryfhau'n anhygoel, ac ni fydd gemau hawdd. Rhyfedd a chwithig yw gweld y clybiau ariannog fel Prestatyn, Y Bala ac Airbus yn gallu buddsoddi'n fwy na'r clybiau traddodiadol fel Y Rhyl a Bangor.

Yn sicr bydd cyffro ychwanegol yn y Gynghrair eleni gyda thîm a chefnogwyr Rhyl ynddi. Darogan - 7ed eleni, ac yna gystadlu lawer yn nes at y brig y flwyddyn ganlynol.

Clwb blaenorol yn y gyfres: Dinas Bangor