Cynghrair Cymru: Gap Cei Cona

  • Cyhoeddwyd
Cei Cona
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cei Cona wedi arwyddo llawer o chwaraewyr mawr, yn ôl Will Catterall. Llun: Nik Mesney

Mae'r Nomads - neu Clwb Pêl-droed Gap Cei Cona fel rydym yn cael ein galw'n swyddogol - wedi mynd trwy amseroedd cythryblus yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

O fod yn dîm cadarn yn yr Uwchgynghrair, fe ddisgynnon ni i'r ail adran oherwydd y newid strwythur i 12 tîm. Fe wnaeth chwarae yng Nghynghrair Huws Gray am gyfnod fyd o les i ni yn y diwedd.

Fe aethom yn ôl i wneud y pethau syml, fe gafon ni'r meddylfryd o ennill yn ôl ac ar ôl curo'r gynghrair honno'n olynol cafon ein dyrchafu nôl i'r adran uchaf.

Doedd neb yn disgwyl i'r Nomads wneud yn dda'r tymor diwethaf - fe wnaethom roi sioc i'r gynghrair wrth i ni gael dechrau gwefreiddiol i'r ymgyrch wnaeth ein galluogi i gael digon o bwyntiau erbyn mis Chwefror i fod yn y chwech uchaf.

Roedd hyn yn golygu ein bod ni'n ddiogel a ninnau ond hanner ffordd drwy'r tymor oherwydd yr hollt yn y gynghrair.

Ond er y chwarae gwych wnaeth roi'r hawl i ni chwarae yn y chwech uchaf, fe gafodd hyn ei gymryd oddi arnom wrth i ni golli pwynt am chwarae rhywun oedd ddim yn gymwys.

Er gwaetha'r siom fe wnaethom fwrw ymlaen gan orffen yn wythfed, oedd yn golygu ein bod yn y gemau ail gyfle ar gyfer chwarae yn Ewrop.

Dyw pobl ddim yn ystyried y Nomads i fod yn fygythiad. Mae pobl i weld yn cael eu denu fwy at y timau mawr fel TNS, Bangor, Airbus a'r cewri sydd newydd gael eu dyrchafu, Rhyl.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn disgwyl i ni orffen yn isel yn y tabl, ac yn ein gweld ni'n mynd lawr i'r ail adran.

Gallai hyn weithio o'n plaid ni'r flwyddyn hon yn enwedig o ystyried y ffaith ein bod ni wedi, yn dawel iawn, llofnodi enwau mawr. Mae Paul Mooney yn un u'r rhain - roedd yn arfer chwarae i Rhyl a daeth o fewn trwch blewyn y tymor diwethaf i gael cytundeb proffesiynol gyda Swindon Town.

Rydym yn dîm sy'n tyfu, tîm sy'n dal i ddysgu ond dwi'n ffyddiog fod genyn y grym ewyllys i roi sioc arall i'r gynghrair y tymor hwn.

Clwb blaenorol yn y gyfres: Caerfyrddin