Rheilffordd y gogledd: 'Oedi'n siomedig'

Trên Image copyright PA
Image caption Byddai uwchraddio'r rheilffordd yn hwb i'r economi leol

Mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos "arweiniad" drwy gael y maen i'r wal gyda'r cynllun uwchraddio rheilffordd rhwng Wrecsam a Chyffordd Saltney.

Fe glywodd aelodau Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn y Cynulliad fod yna oedi.

Os caiff y cynllun ei wireddu byddai traciau rhwng Wrecsam a Chaer yn cael eu dyblu.

Arwyddocâd hyn fyddai medru cynyddu nifer y teithwyr a chyfleoedd i ddatblygu'r economi yn lleol.

Y bwriad oedd y byddai'r datblygiad wedi gorffen erbyn 2015 ond fe glywodd y pwyllgor nad oedd gan Lywodraeth Cymru ddigon o bwerau i orfodi Network Rail i ddechrau ar y gwaith.

'Testun siom'

Mae'r ACau yn galw ar y Prif Weinidog i gael mwy o drafodaethau gyda'r cwmni ac i geisio cael amserlen glir er mwyn dechrau'r gwaith.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, David Melding: "Mae'r cynllun rhwng Wrecsam a Chyffordd Saltney yn addo manteision sylweddol i bobl gogledd Cymru, ac mae'r oedi yn destun siom.

"Hoffai'r pwyllgor weld gweinidogion yn dangos arweiniad â phwrpas clir wrth wthio'r cynllun hwn yn ei flaen cyn gynted â phosibl."

Roedd y pwyllgor yn edrych ar faterion trafnidiaeth megis rheilffyrdd a ffyrdd yng ngogledd Cymru, yn ogystal â materion yn ymwneud ag ynni. Eu casgliad yw bod angen cryfhau'r cysylltiadau trafnidiaeth er budd yr economi.

Llythyr

Yn eu llythyr at Carwyn Jones mae 10 o argymhellion, gan gynnwys edrych ar sut y gall y gymuned leol elwa yn uniongyrchol o unrhyw isadeiledd newydd.

Dywedodd y cadeirydd fod pryderon wedi eu codi am brosiectau ynni mawr a'r effaith ar fusnesau lleol.

"Gofynwyd y cwestiwn am fanteision prosiectau seilwaith mawr i'r gymuned leol gan aelodau'r cyhoedd a gysylltodd â'r pwyllgor drwy ein hashtag Twitter #HoliPW.

"Roedd y pwyllgor yn falch o glywed y Prif Weinidog yn ymateb yn gadarnhaol i'r syniad o gymunedau lleol yn elwa'n uniongyrchol, a soniodd am yr angen i feddwl yn ehangach yn y maes hwn a defnyddio'r Mesur Diwygio Cynllunio newydd i sicrhau trefniadau newydd.

"Hoffem weld y dull newydd hwn yn dwyn ffrwyth," meddai.

Maen nhw hefyd wedi galw am eglurder ynglŷn â'r hyn y mae'r llywodraeth yn ei wneud i wella'r sefyllfa mewn ardaloedd heb fand eang a'i hamserlen er mwyn delio gyda'r dagfa gyson ar yr A494 yn Aston Hill.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.