Llanc wedi'i anafu'n ddifrifol

  • Cyhoeddwyd

Cafodd llanc 15 oed anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad yn Queensferry, Sir y Fflint, yn hwyr nos Iau.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar lwybr cerdded ger Ysgol Uwchradd John Summers ychydig cyn 11:00pm, ac roedd beic cwad yn rhan o'r digwyddiad.

Cafodd y llanc ei gludo'n wreiddiol i Ysbyty Duges Caer cyn cael ei drosglwyddo i Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl ar driniaeth arbenigol.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad, ac yn gofyn i'r cyhoedd ffonio 101 gan nodi'r cyfeirnod P139199, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.