Ymchwiliad Pallial: Rhyddhau dau ar fechnïaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn a dynes gafodd eu harestio fel rhan o Ymchwiliad Pallial i honiadau o gamdrin plant wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Fe fyddan nhw ar fechnïaeth tan fis Rhagfyr.

Mae'r honiadau'n ymwneud â chartrefi gofal yng ngogledd Cymru flynynyddoedd yn ôl.

Cafodd y dyn 63 oed a'r ddynes 60 oed eu harestio yn Seaford, Sussex, ar amheuaeth o ymosod yn anweddus ar fachgen.

Digwyddodd y troseddau honedig rhwng 1975 a 1976.

Y rhain oedd y chweched a'r seithfed i gael eu harestio fel rhan o'r ymgyrch.

Hyd yma mae dyn wedi ei gyhuddo o gyfanswm o 32 o droseddau rhyw difrifol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol