Marwolaeth menyw: Carcharu gyrrwr o'r Bala

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron CaernarfonFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Mae gyrrwr 24 oed oedd wedi colli rheolaeth ar ei gar ac achosi marwolaeth menyw 22 oed wedi cael ei garcharu am dair blynedd a naw mis.

Roedd Ian Wyn Edwards o Flaen Ddôl, Y Bala, wedi pledio'n euog i gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Cafodd ei wahardd rhag gyrru am bedair blynedd.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Lona Wyn Jones o Ddolgellau wedi marw yn y fan a'r lle oherwydd anafiadau i'w phen.

Roedd hi'n eistedd yng nghefn car Edwards cyn i'r Ford Fiesta lanio ar ei do.

Ym Mai y llynedd roedd y ddamwain ar yr A494 ger Y Bala.

'Dyfodol addawol'

Dywedodd y barnwr, Y Cofiadur Timothy Petts: " .. ni fydd unrhyw ddedfryd yn troi'r cloc yn ôl i deulu Lona a'i ffrindiau.

"Mi oedd ganddi ddyfodol addawol.

"Rwy'n cydymdeimlo'n fawr â'i theulu a'i ffrindiau."

Ym Mehefin cafwyd Reece Childs, 19 oed o'r Bala, yn ddieuog wedi iddo gael ei gyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Roedd wedi gwadu ei fod yn rasio yn erbyn Edwards.