Gwahardd cynghorydd ar amheuaeth o dorri cod ymddygiad

  • Cyhoeddwyd
John Brynmor Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Hughes yn rhedeg tafarn yn Llanengan

Mae Llais Gwynedd wedi gwahardd aelod o'u grŵp yn dilyn cyhuddiad ei fod wedi torri cod ymddygiad.

Mae'r cyhuddiad yn erbyn y Cynghorydd Sir John Brynmor Hughes ac yn ymwneud â phrynu darn o dir.

Eisoes mae'r mater wedi ei gyfeirio at Swyddfa Ombwdsmon Llywodraeth Leol ac maen nhw'n dweud y byddan nhw'n edrych ar y mater.

Y Cynghorydd Gweno Glyn, sydd hefyd yn aelod o Llais Gwynedd, gysylltodd gyda nhw wedi i aelod o'r cyhoedd honni bod Mr Hughes wedi camddefnyddio ei rôl.

Y cyhuddiad yn ei erbyn yw bod dau gwmni adeiladu lleol eisiau prynu darn o dir er mwyn adeiladu tai a bod y cynghorydd wedi ymyrryd mewn ffordd sydd yn torri cod ymddygiad.

Penderfynodd y blaid gymryd y cam i'w wahardd brynhawn Gwener.

Dyw Mr Hughes ddim am wneud sylw am y mater.

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud eu bod wedi cael gwybod am y datblygiadau. Mae gan Llais Gwynedd 13 o gynghorwyr sydd yn cynrychioli wardiau ar Gyngor Gwynedd.