Carbon monocsid mewn salon brydferthwch

  • Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaethau tân wedi cadarnhau mai carbon monocsid oedd yn gyfrifol wedi i bobl gael trafferth anadlu mewn salon brydferthwch ddydd Mercher.

Cafodd naw person eu cludo i'r ysbyty am brofion wedi i'r gwasanaethau brys gael eu galw am 3:45pm.

Fe wnaeth tri ambiwlans fynychu'r digwyddiad yn Clinic yn y Drenewydd, Powys ac fe ddefnyddiodd ddynion tân offer anadlu wrth fynd mewn i'r adeilad.

Roedd Heddlu Dyfed Powys yn amau mai nwyddau o'r salon ei hun oedd yn gyfrifol.

Ond mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bellach yn dweud mai carbon monocsid oedd ar fai, wedi i brofion ddangos ei fod yn bresennol yng ngwaed y bobl aeth i'r ysbyty.

Dyw swyddogion ddim eto'n gwybod beth oedd ffynhonnell y nwy.

Bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch nawr yn cynnal ymchwiliad i'r mater.