Agor canolfan feicio fwya' Prydain

  • Cyhoeddwyd
Bikepark Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r niferoedd sydd yn beicio mynydd yng Nghymru wedi dyblu ers 2005

Mae parc beicio mynydd wedi agor yng Nghoed Gethin, Merthyr Tudful ac mae'n gobeithio denu degau o filoedd o feicwyr bob blwyddyn.

Mae BikePark Wales yn gweithredu'n debyg i ganolfan sgïo, gyda lifft ar gyfer cludo beicwyr i ben y mynydd lle fydd ganddynt ddewis o chwe trac ar gyfer beicio lawr.

Yn ogystal ag arian Ewropeaidd, mae'r prosiect wedi derbyn cyllid gan Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a chynghorau lleol.

Yn ôl y llywodraeth bydd y parc yn codi proffil de Cymru fel lleoliad ar gyfer beicio.

'Llifo a throi'

Mae BikePark Wales, sydd ar gyrion yr A470, yn cael ei ddisgrifio gan y perchnogion fel parc beicio mynydd cyflawn cyntaf y Deyrnas Unedig.

Ar eu gwefan mae'r parc yn disgrifio eu hunain fel "canolfan sgio heb y piste gyda nifer o draciau beicio sy'n llifo ac yn troi".

Bydd cyfle i ymwelwyr feicio ar draciau traws gwlad, teuluol a beth sy'n cael ei ddisgrifio fel 'trac pwmp' sydd wedi ei gynllunio er mwyn gwella sgiliau defnyddwyr.

Dywedodd cyfarwyddwr BikePark Wales Anna Walters: "Ar ôl pum mlynedd o baratoi a chyd-weithio rydym wrth ein bodd ein bod yn agor y parc unigryw hwn.

"Rydym wedi creu canolfan sydd y cyntaf o'i fath sy'n sicr o ddod a budd sylweddol i'r ardal o ran twristiaeth.

"Allwn ni ddim disgwyl i weld y wen ar wynebau ein cwsmeriaid wrth iddynt feicio hyd ein traciau am y tro cyntaf."

'Datblygiad eiconig'

Mae cyllideb ar gyfer y fenter wedi ei sicrhau drwy gymysgedd o fuddsoddiadau preifat a chyhoeddus.

Un ffynhonnell o arian yw'r Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am benderfynu sut mae arian yn cael ei wario yng Nghymru, a dywedodd Gweinidog yr Economi Edwina Hart:

"Mae BikePark yn ddatblygiad eiconig ar gyfer Cymru...

"Hon fydd canolfan feicio fasnachol fawr gyntaf Prydain a'r gobaith yw y bydd yn denu tua 100,000 o ymwelwyr y flwyddyn gyda'r gallu i gynnal digwyddiadau rhyngwladol.

"Hoffaf longyfarch y partneriaid o'r sectorau preifat a chyhoeddus am weithio gyda'i gilydd er mwyn gwireddu'r weledigaeth ac rwy'n dymuno pob lwc iddyn nhw ar gyfer y dyfodol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol