Cwyno fod Tata'n cynhyrchu llwch

Words Tata Steel written in dust on external window sill at Port Talbot home of Peter Davies Image copyright Peter Davies
Image caption Mae Peter Davies yn dweud nag oes dianc rhag y lwch

Mae pobl yn cwyno ym Mhort Talbot oherwydd bod llawer o lwch yn dal yn y dref oherwydd ffatri Tata Steel gerllaw.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) eisoes wedi gorfodi Tata i adolygu'r sefyllfa wedi i lawer o lwch du arwain at gwynion fis diwethaf.

Er fod llai o lwch yn cel ei ryddhau erbyn hyn, mae pobl leol yn dweud ei fod dal yn achosi trafferth.

Dywedodd Tata Steel fod cyrchlu wedi ei sefydlu er mwyn edrych i fewn i'r broblem.

'Pob diwrnod'

Yn ol Paul Davies o Bort Talbot, mae'r broblem yn gwaethygu pan mae'r tywydd yn braf.

Dywedodd: "Mae fwy neu lai yn effeithio arnom bob diwrnod...

"Os ydych yn gadael dodrefn patio tu allan dros nos, erbyn y bore bydd angen ei lanhau."

Disgrifiodd y cynghorydd Rob Jones y sefyllfa dros yr wythnosau diwethaf fel un "hunllefus".

'Cwynion'

Er fod y problem wedi gwella ers hynny mae'n dweud fod llwch fwy man bellach yn dod o'r ffatri:

"Rwyf dal i dderbyn cwynion gan drigolion yn yr ardal ond ddim gymaint ag ychydig wythnosau nol," meddai.

"Rydym wedi cael cyfarfod gyda Tata ac mae un arall ar y gorwel. Maen nhw wedi ein gwahodd i roi diweddariad mewn cysylltiad a'r hyn maen nhw wedi bod yn wneud gyda CNC er mwyn mynd i'r afael a'r broblem."

"Yr hyn wnaeth y broblem yn waeth ychydig wythnosau yn ol oedd dwysedd y llwch yn lleihau.

"Mae o bellach yn llawer fwy man..."

Mae CNC eisoes wedi cyflwyno nodyn gorfodaeth i Tata sy'n eu gorfodi i gymryd camau i ymchwilio i'r broblem.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: "Dydyn ni heb dderbyn nifer uchel o gwynion dros y diwrnodau diwethaf.

"Rydym wedi cynhyrchu mwy o lwch nag arfer ac mae'r gwynt wedi bod yn chwythu dros y dref."

Straeon perthnasol