Cwyno fod Tata'n cynhyrchu llwch

  • Cyhoeddwyd
Words Tata Steel written in dust on external window sill at Port Talbot home of Peter DaviesFfynhonnell y llun, Peter Davies
Disgrifiad o’r llun,
Mae Peter Davies yn dweud nag oes dianc rhag y lwch

Mae pobl yn cwyno ym Mhort Talbot oherwydd bod llawer o lwch yn dal yn y dref oherwydd ffatri Tata Steel gerllaw.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) eisoes wedi gorfodi Tata i adolygu'r sefyllfa wedi i lawer o lwch du arwain at gwynion fis diwethaf.

Er fod llai o lwch yn cel ei ryddhau erbyn hyn, mae pobl leol yn dweud ei fod dal yn achosi trafferth.

Dywedodd Tata Steel fod cyrchlu wedi ei sefydlu er mwyn edrych i fewn i'r broblem.

'Pob diwrnod'

Yn ol Paul Davies o Bort Talbot, mae'r broblem yn gwaethygu pan mae'r tywydd yn braf.

Dywedodd: "Mae fwy neu lai yn effeithio arnom bob diwrnod...

"Os ydych yn gadael dodrefn patio tu allan dros nos, erbyn y bore bydd angen ei lanhau."

Disgrifiodd y cynghorydd Rob Jones y sefyllfa dros yr wythnosau diwethaf fel un "hunllefus".

'Cwynion'

Er fod y problem wedi gwella ers hynny mae'n dweud fod llwch fwy man bellach yn dod o'r ffatri:

"Rwyf dal i dderbyn cwynion gan drigolion yn yr ardal ond ddim gymaint ag ychydig wythnosau nol," meddai.

"Rydym wedi cael cyfarfod gyda Tata ac mae un arall ar y gorwel. Maen nhw wedi ein gwahodd i roi diweddariad mewn cysylltiad a'r hyn maen nhw wedi bod yn wneud gyda CNC er mwyn mynd i'r afael a'r broblem."

"Yr hyn wnaeth y broblem yn waeth ychydig wythnosau yn ol oedd dwysedd y llwch yn lleihau.

"Mae o bellach yn llawer fwy man..."

Mae CNC eisoes wedi cyflwyno nodyn gorfodaeth i Tata sy'n eu gorfodi i gymryd camau i ymchwilio i'r broblem.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: "Dydyn ni heb dderbyn nifer uchel o gwynion dros y diwrnodau diwethaf.

"Rydym wedi cynhyrchu mwy o lwch nag arfer ac mae'r gwynt wedi bod yn chwythu dros y dref."