Damwain ar y môr: pedwar o blant wedi brifo

  • Cyhoeddwyd

Mae pedwar o blant wedi eu hanafu wedi i feic dŵr wrthdaro efo nhw yn y môr ger Abersoch yng Ngwynedd.

Cafodd gwylwyr y glannau Abersoch eu hanfon i'r digwyddiad a ddigwyddodd yn agos i barc gwyliau Warren toc cyn chwarter i chwech.

Cafodd tri o'r plant eu trin yn y fan a'r lle ac mae un plentyn wedi ei anfon i Ysbyty Gwynedd.