Gobaith clwb rygbi Maesteg wedi tân bwriadol

  • Cyhoeddwyd
Tu fewn i'r clwb
Disgrifiad o’r llun,
Mi achosodd y tân ddifrod mawr i'r clwb

Mae un o glybiau rygbi hynaf Cymru yn gobeithio dechrau'r tymor newydd adref wedi i dân bwriadol ddifrodi'r prif stand.

Yn ôl Cadeirydd Maesteg RFC, David Morgan maent yn disgwyl y bydd cyflenwad cyfyngedig o drydan ar gael yn yr ystafelloedd newid erbyn dechrau Medi.

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i'r tân a gafodd ei gynnau yn fuan wedi i'r clwb gael ei ailwampio.

Cafodd y clwb rygbi ei sefydlu yn 1877.

Trydan

Fe achoswyd difrod i'r stand a llawr cyntaf y clwb.

"Mae'r cwmni yswiriant yn delio gyda'r mater ac mi ydyn ni yn gwneud popeth y gallwn ni i glirio'r lle," meddai Mr Morgan.

"Does gyda ni ddim pŵer na gwres o gwbl ac mi ydyn ni yn trio cael ychydig o drydan ar gyfer yr ystafelloedd newid.

"Mae yna lot o waith i wneud ar weddill y stand a thŷ'r clwb. Fyddan nhw ddim yn barod yn y dyfodol agos ond mae'r strwythur ei hun yn iawn."

Ffynhonnell y llun, Jonny Phillips
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd llygad dystion bod fflamau yn 'llifo' allan o'r clwb rygbi

Dywedodd bod difrod ofnadwy i'r stafell ar gyfer aelodau'r clwb a bod gweddill y stand wedi ei effeithio gan fwg a dŵr.

Mae'r seler ac eitemau cofiadwy'r clwb hefyd wedi eu difrodi.

Tymor newydd

Bydd y tymor newydd yn dechrau i'r clwb rygbi ddydd Sadwrn 7 o Fedi. Tra bod y gêm gyntaf i ffwrdd mae'r ddwy sydd yn dilyn adref.

Os na fydd Maesteg yn llwyddo i gael cyflenwad o drydan sydd yn gweithio erbyn y gemau hynny fe fyddan nhw yn ceisio chwarae i ffwrdd gyda help Undeb Rygbi Cymru.

Fe fyddant yn gobeithio defnyddio ystafelloedd newid canolfan hamdden gyfagos os nad yw hyn yn bosib.

Mi all y cefnogwyr ddefnyddio'r stand arall sydd ar y cae i wylio'r gemau am na chafodd hwnnw ei effeithio gan y tân.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol