Gobaith clwb rygbi Maesteg wedi tân bwriadol

Tu fewn i'r clwb
Image caption Mi achosodd y tân ddifrod mawr i'r clwb

Mae un o glybiau rygbi hynaf Cymru yn gobeithio dechrau'r tymor newydd adref wedi i dân bwriadol ddifrodi'r prif stand.

Yn ôl Cadeirydd Maesteg RFC, David Morgan maent yn disgwyl y bydd cyflenwad cyfyngedig o drydan ar gael yn yr ystafelloedd newid erbyn dechrau Medi.

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i'r tân a gafodd ei gynnau yn fuan wedi i'r clwb gael ei ailwampio.

Cafodd y clwb rygbi ei sefydlu yn 1877.

Trydan

Fe achoswyd difrod i'r stand a llawr cyntaf y clwb.

"Mae'r cwmni yswiriant yn delio gyda'r mater ac mi ydyn ni yn gwneud popeth y gallwn ni i glirio'r lle," meddai Mr Morgan.

"Does gyda ni ddim pŵer na gwres o gwbl ac mi ydyn ni yn trio cael ychydig o drydan ar gyfer yr ystafelloedd newid.

"Mae yna lot o waith i wneud ar weddill y stand a thŷ'r clwb. Fyddan nhw ddim yn barod yn y dyfodol agos ond mae'r strwythur ei hun yn iawn."

Image copyright Jonny Phillips
Image caption Dywedodd llygad dystion bod fflamau yn 'llifo' allan o'r clwb rygbi

Dywedodd bod difrod ofnadwy i'r stafell ar gyfer aelodau'r clwb a bod gweddill y stand wedi ei effeithio gan fwg a dŵr.

Mae'r seler ac eitemau cofiadwy'r clwb hefyd wedi eu difrodi.

Tymor newydd

Bydd y tymor newydd yn dechrau i'r clwb rygbi ddydd Sadwrn 7 o Fedi. Tra bod y gêm gyntaf i ffwrdd mae'r ddwy sydd yn dilyn adref.

Os na fydd Maesteg yn llwyddo i gael cyflenwad o drydan sydd yn gweithio erbyn y gemau hynny fe fyddan nhw yn ceisio chwarae i ffwrdd gyda help Undeb Rygbi Cymru.

Fe fyddant yn gobeithio defnyddio ystafelloedd newid canolfan hamdden gyfagos os nad yw hyn yn bosib.

Mi all y cefnogwyr ddefnyddio'r stand arall sydd ar y cae i wylio'r gemau am na chafodd hwnnw ei effeithio gan y tân.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.