Winston Roddick: comisiwn yr heddlu yn ymchwilio

  • Cyhoeddwyd
Winston Roddick QCFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Winston Roddick ei ethol ym mis Tachwedd

Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu yn ymchwilio i honiadau bod Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru wedi defnyddio'r cyfeiriad anghywir wrth gyflwyno ei enwebiad ar gyfer y swydd.

Mewn erthygl yn The Mail on Sunday mae'r papur yn honni fod Winston Roddick wedi defnyddio cyfeiriad ei frawd yng Nghaernarfon yn hytrach na chyfeiriad ei gartref yng Nghaerdydd.

Mewn datganiad dywedodd nad oedd yn credu ei fod wedi gwneud unrhyw beth o'i le:

"Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu yn edrych i mewn i gŵyn sydd yn honni fy mod wedi defnyddio cyfeiriad oedd ddim yn gartref i mi yn fy mhapurau enwebu ar gyfer etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd ym mis Tachwedd y llynedd ac felly wedi cyflawni trosedd etholiadol.

"Gwnaethpwyd y gwyn gan un o drigolion gogledd Cymru. Nid yw'r ymchwiliad yn codi allan o ddim arall ond y gwyn. Credaf fy mod wedi ymddwyn mewn ffordd hollol briodol a chyfreithlon ond mae gorfodaeth ar y Comisiwn i ymchwilio y fath gwyn ac mae yn gwneud hynny yn y ffordd gywir a thryloyw."

Cafodd Winston Roddick ei ethol fel y Comisiynydd Heddlu yng ngogledd Cymru ym mis Tachwedd.

Winston Roddick yw un o fargyfreithwyr mwyaf blaenllaw Cymru. Ef oedd cwnsler cyffredinol cyntaf Cymru sef y person sydd yn rhoi cyngor cyfreithiol i Lywodraeth Cymru.

Dechreuodd ei yrfa fel cwnstabl gyda'r heddlu yn Lerpwl cyn dod yn fargyfreithiwr yng Nghymru a Llundain.

Roedd yn sefyll fel ymgeisydd annibynnol yn yr etholiad i fod yn gomisiynydd heddlu. Dywedodd Tal Michael, yr ymgeisydd Llafur a ddaeth yn ail yn yr etholiad hwnnw:

"Fe allai hyn fod yn ddrud iawn i bobl Gogledd Cymru ac mae yna gwestiynau mae'n rhaid iddo ateb. Mae angen iddo fod yn onest. Gonestrwydd a bod yn ddiffuant yw'r pethau mwyaf pwysig ar gyfer y rôl yma."

Aros i weld beth yw canfyddiad y comisiwn yw'r hyn ddylai ddigwydd nawr meddai'r Aelod Seneddol sydd hefyd ar bwyllgor cyfiawnder San Steffan, Elfyn Llwyd: "Mi ddylen ni aros i Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu ddod yn ôl gyda'r hyn maen nhw wedi canfod. Mae o'r peth iawn i wneud ei bod nhw yn edrych ar y mater.

"Dydy o ddim yn ymddangos fel bod hwn yn fater sylweddol. Dw i'n siarad fel rhywun sydd wedi bod yn gefnogol iawn o Winston Roddick. Ond dw i'n meddwl bod hi yn well aros i weld beth fydd y comisiwn yn dweud."