Cleifion canser Cymru "o dan anfantais"

  • Cyhoeddwyd
Cyffur canserFfynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr elusen ei bod yn bryderus nad yw cleifion yn cael y cyffuriau canser mwyaf newydd

Mae cleifion Lloegr yn fwy tebygol o gael cyffuriau canser newydd na chleifion Cymru, yn ôl ymgyrchwyr.

Dywed Sefydliad Canserau Prin fod pobl Cymru bedair gwaith yn llai tebygol o dderbyn y triniaethau diweddaraf na phobl dros y ffin.

Maent yn dweud bod angen gweithredu ar frys er mwyn taclo'r 'anghyfartaledd'.

Yn Lloegr, mae yna gronfa arbennig sydd yn helpu i dalu ar gyfer cyffuriau canser newydd drud.

Cafodd y gronfa £200m ei sefydlu yn 2010 gan Weinidogion Iechyd Llywodraeth San Steffan.

Amddiffyn

Er bod disgwyl iddi ddirwyn i ben fis Mawrth y flwyddyn nesaf, credir bod mwy na 30,000 o gleifion wedi derbyn triniaeth.

Yn y cynulliad mae'r Ceidwadwyr wedi bod yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu'r un math o beth ond mae'r Llywodraeth wedi amddiffyn ei record ar wariant i gleifion canser.

Yn ôl yr elusen, sydd yn cael rhywfaint o arian o'r diwydiant cyffuriau, mae'r sefyllfa yn wahanol rhwng Cymru a Lloegr gyda chleifion yma yn gorfod gwneud cais unigol i'w meddyg am arian os nad yw'r cyffur hwnnw wedi cael sêl bendith NICE.

Gweithredu

Mae'r sefydliad wedi edrych ar y ceisiadau sydd wedi eu gwneud gan unigolion ac yn dweud bod yna wahaniaethau rhwng byrddau iechyd ynghylch faint sydd wedi eu cymeradwyo.

Dywed Andrew Wilson, prif weithredwr Sefydliad Canserau Prin : "Mae ffigyrau Llywodraeth Cymru ei hunain yn dangos yr anghyfartaledd o ran cael mynediad i gyffuriau canser yng Nghymru."

Ychwanegodd: "Dyw anghenion cleifion canser ddim yn llai pwysig ar un ochr i'r ffin nag ar yr ochr arall na pha mor effeithiol yw'r driniaeth. Mae angen gweithredu ar frys i roi stop i'r anghyfartaledd yma."

Ond dywed lywodraeth Cymru nad yw pob doctor na phawb o'r cyhoedd yn cefnogi'r syniad o sefydlu cronfa ganser.

"Rydyn ni yn poeni yn fawr am ddarparu'r gofal gorau ar gyfer pobl Cymru ac ein hymrwymiad yw darparu triniaeth deg i bawb sydd yn gost effeithiol ac wedi ei selio ar dystiolaeth.

"Mae'r holl feddyginiaethau sydd ddim wedi eu cymeradwyo gan NICE neu gan y Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan yn medru cael eu rhoi i gleifion os oes modd profi achosion clinigol eithriadol."