Dyn oedd wedi ei barlysu yn dysgu i ddeifio scwba

  • Cyhoeddwyd
Josh Davies gyda Dai Mathias a Mark ThomasFfynhonnell y llun, Ceidiog Communications
Disgrifiad o’r llun,
Mae Josh Davies (canol) yn dweud ei fod wrth ei fodd yn y dŵr

Mae dyn sydd wedi colli defnydd o'i goesau wedi i goeden ddisgyn arno wedi cymhwyso fel deifar scwba.

Fe dorrodd Josh Davies ei asgwrn cefn mewn dau le ym mis Chwefror 2011 pan oedd yn 19 oed.

Ond mae wedi ymladd yn erbyn ei anabledd ac wedi derbyn cymhwyster deifio gyda Chlwb Scwba Prydain.

Mae'n gobeithio cael cymhwyster arall pan fydd yn teithio i Lanzarote yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Deifio yn helpu

Dywed y dyn 21 oed sydd yn dod o Bontlliw, Abertawe bod yr hobi wedi ei helpu i ymdopi gyda'r hyn sydd wedi digwydd iddo.

Roedd o yn torri coeden gyda'i lys dad pan ddisgynnodd y goeden arno:

"Mi dorrais i fy asgwrn cefn mewn dau le. 'Dw i nawr wedi fy mharlysu o fy motwm bol i lawr," meddai.

"Roeddwn i yn arfer chwarae rygbi a phob math o chwaraeon a wastad wedi bod yn berson sydd yn hoffi bod allan yn yr awyr agored. Roeddwn i wedi fy llorio yn llwyr pan des i i wybod fy mod i wedi fy mharlysu ac na fydden i byth yn cerdded eto.

"Yna un diwrnod mi wnes i ddeffro a meddwl bod rhaid i fi wneud y gorau o bethau a dechrau byw bywyd.

"Tra fy mod yn dal i ddysgu sut i ymdopi mewn cadair olwyn, mae deifio yn bendant wedi helpu."

Hyfforddi dramor

Mae Josh Davies wedi cael cymhwyster deifio cefnfor wrth hyfforddi gyda chlwb Llwchwr ond mae nawr yn gobeithio cael un arall mewn chwaraeon scwba.

"Dw i yn caru bod yn y dŵr ac mae deifio yn wych pan rydych chi yn medru gweld pysgod a bywyd morol ," meddai.

Oherwydd ei anabledd mae'n oeri yn gyflym yn y dŵr a dyna pam mae o angen hyfforddi mewn dŵr mwy cynnes. Mae hyfforddwyr y clwb, Dai Mathias a Mark Thomas, yn talu am y trip i Lanzarote er mwyn helpu'r dyn ifanc i wireddu ei freuddwyd:

"Mae mynd i fod yn anhygoel. Mi ddylai e helpu fi am fod y dŵr yn lot fwy cynnes yno. "