AC yn holi cyngor am gost achos llys

  • Cyhoeddwyd
Gwestair yn LlandudnoFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna waharddiad ar ffenestri UPVC mewn rhai ardaloedd yn Llandudno

Mae AC Aberconwy wedi cyhuddo cyngor sir o fod yn llawdrwm wrth ddelio gyda pherchennog fflatiau yn y dref.

Fe ymddangosodd Cindy Atay gerbron ynadon Llandudno ar gyhuddiad o fethu â chyd-fynd â gorchymyn i roi ffenestri newydd mewn tri o fflatiau o fewn cyfnod o chwe mis.

Plediodd y ddynes yn euog i'r cyhuddiad ond penderfynodd yr ynadon ei rhyddhau yn ddiamod.

Mae'r aelod cynulliad lleol Janet Finch-Saunders am wybod faint wnaeth Cyngor Conwy wario wrth baratoi'r achos yn ei herbyn.

Fe wnaeth Mrs Atay, 55 oed, ymddangos gerbron y llys yr wythnos diwethaf a chyfaddef iddi fethu â chyd-fynd ag amserlen y cyngor i newid y ffenestri.

Arian

Dywedodd ei chyfreithiwr Richard Williams fod Mrs Atay wedi rhoi ffenestri dwbl UPVC yn ei fflatiau un 2006 yn dilyn sgwrs gydag un o swyddogion y cyngor.

Ond yna dywedodd fod y cyngor yn anhapus a bod swyddog cynllunio am iddi osod ffenestri mwy traddodiadol oedd yn cyd-fynd â naws yr ardal.

Dywedodd Mrs Atay y byddai'r gost ychwanegol yn £70,000 ac nad oedd ganddi'r arian.

"Doedd hyn ddim yn fater o beidio ag ufuddhau ond yn hytrach nad oedd yr arian ar gael," meddai Mr Williams.

Fe blediodd Mrs Atay yn euog i'r cyhuddiad.

Cafodd ei rhyddhau yn ddiamod.

Fe wnaeth yr ynadon wrthod cais y cyngor am gostau o £235.

Ar ôl yr achos dywedodd Mrs Atay, o Fae Penrhyn, fod yr achos wedi costio £100,000 oherwydd biliau cyfreithiol.

Dywedodd Ms Finch-Saunders ei bod hi'n croesawu penderfyniad yr ynadon i ryddhau Mrs Atay yn ddiamod.

"Fe fyddaf yn holi Cyngor Conwy am y gost i'r trethdalwyr o fynd â'r achos yma i'r llys."

Dywedodd Cyngor Conwy mewn datganiad: "Fe wnaeth y perchennog bledio'n euog i drosedd ac o fethu â chyd-fynd â gorchymyn swyddogol yn ymwneud ag adeilad rhestredig gradd II.

"Dyw penderfyniad y llys ddim yn effeithio polisi'r cyngor. "

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol