AC yn poeni am y gost o gyflogi meddygon llanw

  • Cyhoeddwyd
Betsi Cadwaladr Health Board
Disgrifiad o’r llun,
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wario dros £50 miliwn ar gyflogi meddygon llanw dros y tair blynedd ddiwethaf.

Daeth y ffigyrau i law ar ôl cais o dan y ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan yr aelod cynulliad Antionette Sanbach.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cyfaddef iddyn nhw gael problemau yn denu doctoriaid yn y gorffennol, a'i bod nhw'n ceisio ymateb i'r problemau.

Yn ôl Ms Sanbach cafodd 2,571 o feddygon llanw eu cyflogi rhwng Mawrth 2010 ac Ebrill 2013.

Cafodd yr arian ei dalu i asiantaethau.

Dyw'r ffigwr ddim yn cynnwys meddygon llanw oedd yn cael eu cyflogi yn uniongyrchol gan y Bwrdd Iechyd.

Ar hyn o bryd mae yn 112 o feddygon llanw yn gweithio i'r Bwrdd Iechyd.

"Rwyf wedi fy synnu gan y ffigyrau - mae £50,504,000 yn swm anferth.

"Byddai unrhyw gwmni tebyg yn gofyn pam fod mwy na £1 miliwn y mis yn cael ei wario am staff dros dro, pam nad oes modd llenwi'r swyddi yn barhaol.

"Fis diwethaf fe wnaethom glywed bod disgwyl i'r bwrdd iechyd wneud colled o £29 miliwn, a mis Rhagfyr diwethaf roedd angen i'r cynulliad roi help llaw o £15 miliwn."

Dywed y bwrdd iechyd fod staff llanw yn chwarae rhan bwysig wrth gynnal gwasanaethau clinigol, gan sicrhau nad oes yna unrhyw amharu ar ofal cleifion.

"Mae'r rhan fwyaf o benodiadau yn ymwneud ag absenoldeb annisgwyl aelodau o staff oherwydd salwch neu gyflwr annisgwyl. Mae hefyd yn ymwneud a chyfnod mamolaeth - neu tra bod y bwrdd yn y broses o recriwtio staff," meddai llefarydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol