Blaenor amlwg yn ymddiswyddo

  • Cyhoeddwyd
Capel Mawr, DinbychFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Voyle yn flaenor yn y Capel Mawr ers 1974

Mae un o flaenoriaid amlwg Presbyteriaid y gogledd wedi ymddiswyddo oherwydd agwedd yr enwad at briodasau sifil.

Dywedodd Meurig Voyle, cyn-ysgrifennydd Undeb y Ffermwyr yn Sir Ddinbych, ei fod wedi gwneud y penderfyniad "oherwydd rhesymau moesol".

Roedd Mr Voyle, 89 oed, yn flaenor yn y Capel Mawr yn Ninbych.

Ym mis Gorffennaf cytunodd Cymanfa Gyffredinol yr enwad â phenderfyniad comisiwn yr eglwys na ddylai fod polisi swyddogol ar y mater.

Rhwyg

Roedd y gymanfa yn poeni y byddai polisi o blaid neu yn erbyn priodasau sifil yn creu rhwyg.

Mewn dogfen swyddogol dywedodd y Presbyteriaid: "Uwchlaw popeth arall rydym am ddiogelu undod y gymanfa ac anrhydeddu enw'r Arglwydd Iesu Grist.

"Rydym hefyd yn cydnabod a dathlu'r argyhoeddiadau gwahanol sy'n bodoli yn ein plith.

"Mae'r comisiwn felly yn cynnig fel a ganlyn i'r gymanfa: nad ydym yn dod i benderfyniad ar y mater hwn nac yn llunio polisi o blaid nac yn erbyn, a thrwy hynny yn gweithredu'n unol ag ysbryd y corff yn hanesyddol mewn materion dadleuol o'r fath."

Anfodlon

Ond mae Mr Voyle, sy wedi bod yn flaenor am 55 mlynedd, yn anfodlon oherwydd y diffyg penderfyniad.

Mae wedi bod yn flaenor yn y Capel Mawr ers 1974.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mr Voyle: 'Rwyf yn gwrthwynebu priodasau o'r un rhyw ...'

Dywedodd mewn llythyr nad oedd yn wrth-hoyw.

"Mae priodas wedi ei sefydlu gan Dduw, wedi ei sefydlu ar anghenion a thueddiadau traddodiadol.

"Rwyf yn gwrthwynebu priodasau o'r un rhyw ac felly ni allaf barhau fel un o arweinwyr yr enwad."

Henffasiwn

Roedd yn derbyn, meddai, y byddai nifer o bobl yn meddwl ei fod yn henffasiwn ond ychwanegoddd ei bod hi'n bwysig ei fod yn glynu wrth ei gredoau.

"Doedd y penderfyniad ddim yn un hawdd ond mae pobl sy'n fy adnabod yn gwybod unwaith i mi ddod i benderfyniad, yna rwy'n glynu ato."

Dywedodd yr Eglwys Bresbyteraidd: 'Dylai'r eglwys leol drafod hyn ymhellach."