Achub bachgen 7 oed o Gadair Idris

  • Cyhoeddwyd
Hofrennydd yr AwyrluFfynhonnell y llun, Graham O'Hanlon
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y bachgen ei achub yn y tywyllwch o glogwyn Cyfrwy nos Lun

Mae hofrennydd yr awyrlu wedi achub pum aelod o deulu oddi ar fynydd Cadair Idris.

Roedd bachgen saith mlwydd oed a dyn 70 oed ymhlith y rhai cafodd eu hachub nos Lun.

Roedd y bachgen wedi mynd i drafferthion wedi iddo gael ei wahanu o weddill y teulu wrth gerdded ar y mynydd ger Dolgellau.

Cafodd ei achub oddi ar glogwyn.

Clogwyn Cyfrwy

Dywedodd Tîm Chwilio ac Achub Aberdyfi bod y bachgen yn rhan o grŵp o bobl o Fanceinion oedd wedi rhannu yn ddau grŵp llai, y naill yn meddwl bod y bachgen gyda'r grŵp arall.

Cafodd y bachgen ei ddarganfod yn y tywyllwch ar wyneb clogwyn Cyfrwy.

Wedi i'r bachgen gael ei achub, aeth y peilot yn ôl i waelod y clogwyn lle'r oedd aelodau eraill y teulu yn aros.

Roedd un dyn 70 oed diabetig yn dioddef o salwch gan nad oedd ganddo fwyd i reoli ei glefyd, ac roedd un arall wedi anafu ei ben-glin.

Cafodd pedwar o bobl eu cludo i waelod y mynydd gan yr hofrennydd.

Yn ddiweddarach y noson honno, cafodd paragleidiwr o Gaerdydd ei achub, wedi iddo fynd i drafferthion ar y copa yn y tywyllwch.