Comisiynydd Heddlu Gwent 'heb gael gwrandawiad teg'

  • Cyhoeddwyd
Ian JohnstonFfynhonnell y llun, Ian Johnston
Disgrifiad o’r llun,
Ian Johnston: "Buddiannau cymunedau Gwent ... yn amlwg yn fy mhenderfyniadau".

Mae Comisiynydd Heddlu Gwent wedi dweud na chafodd wrandawiad teg gerbron pwyllgor Seneddol.

Yn ôl Ian Johnston, fe wnaeth y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartref wneud iddo edrych fel "dihiryn".

Roedd y gwrandawiad yng Ngorffennaf yn rhan o ymchwiliad i pam y cyhoeddodd Y Prif Gwnstabl Carmel Napier ei ymddeoliad yn ddirybudd.

Honnodd y comisiynydd fod ASau wedi penderfynu'r hyn y bydden nhw'n ei ysgrifennu cyn iddo ymddangos gerbron.

"Dwi ddim yn credu eu bod wedi gwrando ar yr holl dystiolaeth ... roedd trywydd yr holi'n awgrymu eu bod nhw wedi penderfynu o flaen llaw."

Roedd y pwyllgor wedi dweud bod agwedd y comisynydd at yr ymchwiliad yn "ddirmygus".

Roedd Ms Napier wedi honni bod Mr Johnston wedi darllen dogfen iddi oedd yn golygu bod raid iddi "adael y swydd neu gael fy ngorfodi i adael".

Ymddiswyddodd ym mis Mehefin.

'Pryderus'

Ar ddiwedd y gwrandawiad dywedodd Keith Vaz, cadeirydd y pwyllgor: "Mae'n bryderus fod y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, fe ymddengys, yn gallu ochrgamu'r broses statudol ar gyfer diswyddo prif gwnstabl.

"Dylai Paneli Heddlu a Throsedd wneud defnydd mwy gweithgar o'u pwerau i graffu ar benderfyniadau fel hyn.

"Byddwn yn dychwelyd at y pwnc pan fyddwn yn cynnal ein hymchwiliad sylweddol nesaf i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd tua diwedd y flwyddyn."

Ar y pryd dywedodd Mr Johnston: "Hoffwn ailadrodd fod buddiannau cymunedau Gwent wedi bod, ac fe fyddan nhw wastad, yn amlwg yn fy mhenderfyniadau a fy mod yn gweithredu bob amser o fewn y ddeddfwriaeth berthnasol.

"Rydw i hefyd am roi sicrwydd i aelodau'r cyhoedd y byddaf yn symud i benodi Prif Gwnstabl newydd ddechrau Medi ac yn y cyfamser, byddaf yn gweithio gyda'r Prif Gwnstabl dros dro Jeff Farrar i sicrhau bod gan y llu'r sefydlogrwydd a'r arweiniad sydd ei angen, i barhau i ddarparu gwasanaeth heddlu ar gyfer Gwent sy'n ateb anghenion cymunedau Gwent."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol