Dyfodol disglair

  • Cyhoeddwyd
Harrison Parsons
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n bosibl y bydd gan Gymru dîm criced cenedlaethol erbyn i Harrison fod yn ddigon hen i chwarae

Mae bachgen chwech oed wedi cael dechrau rhagorol i'w yrfa fel cricedwr - drwy sgorio mwy o rediadau na'i dad mewn gêm gynghrair lawn.

Yn ôl ei rieni, mae Harrison Parsons o Abercarn, ger Casnewydd wedi bod wrth ei fodd a chriced ers ei fod yn faban.

Mewn gem ddiweddar fe lwyddodd i sgorio 24 o rediadau - 9 yn fwy na'r 15 gafodd ei dad.

Dywedodd Jeremy Parsons: "Roedden nhw'n meddwl mai ond ychydig o hwyl oedd e pan ddaeth Harrison allan i fatio gyda mi.

"Ond fe brofodd nhw'n anghywir yn eitha' buan wrth iddo lwyddo i gael mwy o rediadau na fi.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Harrison yn dod o deulu o gricedwyr

"Dydw i heb lwyddo i fyw'r peth lawr ers hynny. Mae llawer o dynnu coes wedi bod, ond rwy'n falch iawn ohono fe."

"Mae'n dalentog iawn - mi faswn i'n hoffi dweud ei fod yn cymryd ar ôl ei dad ond mae o lawer gwell nag oeddwn i pan oeddwn yn chwech."

Yn ôl ei dad mae Harrison wedi bod yn ymarfer yn yr ardd ers peth amser ond unwaith cafodd gem gyda'r oedolion doedd dim troi nôl.

"Mae'n hawdd yn ddigon da i chwarae gyda'r oedolion. Mae'n gallu dal ei dir yn erbyn unrhywun.

"Mae pobl yn dueddol o'i gymryd yn ysgafn pan mae'n cerdded at y wiced mewn padiau sydd rhy fawr iddo ef."