Cydraddoldeb: 'Angen mwy o bwerau'

  • Cyhoeddwyd
SeneddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
'Llywodraeth Cymru yn ymdrin â chydraddoldeb yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd yn Lloegr'

Dylai Llywodraeth Cymru ofyn am ddatganoli pwerau ychwanegol ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Yn ystod ymgynghoriad clywodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol fod "dulliau gwahanol o ymdrin â'r materion hyn yng Nghymru a Lloegr".

Er bod rhai meysydd o ddeddfwriaeth cydraddoldeb ynghylch y sector cyhoeddus wedi'u datganoli i Gymru, dywedodd y pwyllgor y gallai rhai deddfau yn y meysydd hyn fethu'n awtomatig os yw Llywodraeth y DU yn diddymu Deddf Cydraddoldeb 2010.

Gofynnwyd i Lywodraeth Cymru am eu hymateb.

'Mwy o bwerau'

Dywedodd Christine Chapman AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol: "Prif ddiben y penderfyniad i geisio cael mwy o bwerau dros faterion cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru yw gwarchod gwaith y Comisiwn, Llywodraeth Cymru a sefydliadau cysylltiedig eraill ar gael gwared ar ragfarn a gwahaniaethu yng Nghymru ...

"Hoffai'r pwyllgor weld perthynas gryfach a mwy ffurfiol rhwng y Comisiwn, Llywodraeth Cymru a'r Cynulliad, ac mae wedi penderfynu cwrdd â'r Comisiwn bob blwyddyn i drafod ei waith.

"Credwn hefyd fod lle i Lywodraeth Cymru ariannu gwaith y Comisiwn o fonitro a gorfodi dyletswyddau cydraddoldeb yn y sector cyhoeddus yng Nghymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol