Ar frig y rhestr gwenwyn cyffuriau

  • Cyhoeddwyd
NodwyddFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cwymp yn nifer y dynion fu farw ond roedd cynnydd ymysg merched.

Yng Nghymru a gogledd-orllewin Lloegr oedd y gyfradd uchaf o farwolaethau'n gysylltiedig â chamddefnyddio cyffuriau yng Nghymru a Lloegr 2012 yn ôl ystadegau swyddogol.

Mae data'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos bod y gyfradd isaf yn Llundain.

Bu 2,597 o farwolaethau o gamddefnyddio sylweddau cyfreithlon ac anghyfreithlon yng Nghymru a Lloegr, cwymp bychan ar y llynedd.

Heroin a morphine oedd y ddau gyffur mwyaf cyffredin.

Bu farw mwy o ddynion na merched o gamddefnyddio cyffuriau; 1,706 o ddynion, 891 o ferched.

Yng Nghymru, roedd 46 o farwolaethau oherwydd camddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon ym mhob miliwn o bobl.

Mae hynny'n i'w gymharu â 41 ym mhob miliwn yng ngogledd-orllewin Lloegr, ac 17 ym mhob miliwn yn Llundain.

Yn gyffredinol, doedd y marwolaethau ddim yn fwriadol, ond hunan-laddiad oedd bron i hanner yr achosion o farwolaeth mewn merched.

Yn yr Alban, mae'r ystadegau'n dangos bod y gyfradd marwolaethau yno ar ei hail uchaf erioed.