Ffatri Remploy ym Maglan yn cau tra bod un Y Porth ar fin newid dwylo

  • Cyhoeddwyd
Arwydd RemployFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o safleoedd Remploy yng Nghymru eisoes wedi cau

O fewn wythnosau mae'n annhebygol y bydd unrhyw ffatri Remploy yng Nghymru.

Sefydlwyd y ffatrïoedd er mwyn cynnig swyddi i bobl gydag anableddau ond penderfynodd Llywodraeth y DU gau saith o'r naw ffatri yng Nghymru'r llynedd.

Collodd 280 o bobl eu swyddi.

Dadl y llywodraeth oedd y gallai'r arian ar gyfer gwasanaethau cyflogi anabledd gael ei wario'n fwy effeithlon.

Gwrthod

Roedd Llywodraeth Cymru yn erbyn cau'r ffatrïoedd ond cafodd cais i drosglwyddo'r mater i Fae Caerdydd ei wrthod.

Roedd y ddau safle yn weddill yng Nghymru - Baglan ger Port Talbot a'r Porth yn y Rhondda - wedi cael eu hystyried yn gynaliadwy er eu bod yn gwneud colledion adeg yr adolygiad yn 2012.

Mae'r cwmni wedi cyhoeddi y bydd ffatri Baglan hefyd yn cau a 54 o weithwyr yn colli eu swyddi.

Bydd ffatri'r Porth yn newid dwylo o fewn wythnosau.

Mae 56 o bobl anabl yn gweithio yn y ffatri, sy'n dwyn yr enw Remploy E-Cycle, ac yn ail-gylchu offer cyfrifiadurol.

Pan gaiff y ffatri ei gwerthu, bydd yn gwmni ar wahân i Remploy a'r enw fydd E-Cycle.

Y saith safle Remploy arall a gaeodd yng Nghymru oedd Aberdâr, Abertyleri, Pen-y-bont, Croespenmaen, Merthyr Tudful, Abertawe a Wrecsam.

13

Erbyn hyn, 13 o ffatrïoedd Remploy sydd ar ôl ym Mhrydain gyfan.

Mae'r cwmni eisoes wedi cyhoeddi y bydd tair ohonyn nhw'n cau - Blackburn, Sheffield a Baglan, ac mae'r gweddill yn y broses o gael eu trosglwyddo i berchnogion newydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Remploy nad hwn fyddai diwedd y cwmni.

Er bod yr ochr weithgynhyrchu'n dod i ben, meddai, fe fydd y gwaith recriwtio'n para ac fe fyddan nhw'n cynnig gwasanaeth i bobl ag anableddau er mwyn dod o hyd i waith iddyn nhw.

Yng Nghymru fe fydd canghennau o'r busnes recriwtio mewn ardaloedd fel Caerdydd ac Abertawe.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol