Pryder am godi 250 o dai ym Mangor

  • Cyhoeddwyd
Redrow
Disgrifiad o’r llun,
Redrow sydd am godi 250 o dai

Mae swyddogion cynllunio wedi argymell caniatáu cais cwmni Redrow i godi 250 o dai yn ardal Penrhosgarnedd ond mae gwrthwynebiad cryf yn lleol.

Os yw'n mynd yn ei flaen, hwn fydd y datblygiad tai mwyaf ym Mangor ers 40 mlynedd.

Bydd cynghorwyr Gwynedd yn trafod y cais yr wythnos nesaf.

Yn ôl cynllunwyr, mae angen dros 800 o dai newydd yn y ddinas yn ystod y blynyddoedd nesaf.

86 o'r tai

Maen nhw wedi dweud y bydd 86 o'r tai yn fforddiadwy ac wedi cyfadde' y bydd yna rywfaint o sŵn tra bod y datblygiad yn digwydd ond y byddan nhw'n trefnu sgrin acwstig i leihau'r sŵn.

Tra'n cydnabod y bydd effaith ar ysgolion lleol oherwydd codi'r tai, mae'r datblygwyr wedi dweud y byddan nhw'n cyfrannu arian fel bod modd cyflwyno gwelliannau i'r ysgolion.

Ond barn rhai yn lleol yw bod y datblygiad yn rhy fawr.

"Dwi ddim yn gwybod sut maen nhw wedi gweithio hynny allan (yr angen am 800 o dai)," meddai Jim Hughes sydd wedi casglu cannoedd o enwau ar ddeiseb.

"Os sbiwch chi o gwmpas, mae 'na nifer o dai 'to let' a rheiny heb eu gwerthu ers blwyddyn."

Traffig

Os bydd y tai'n cael eu codi mae rhai'n poeni am yr effaith ar draffig, yn enwedig o gofio bod tagfeydd yn digwydd yn aml.

"Mae'r lonydd yn brysur iawn," meddai Hayley Jones.

"Dwi ddim yn gwybod be' fydd yn digwydd os bydd y tai'n cael eu codi."

Mae'r safle 24 erw yn ffinio'r A55 ar un ochr ac Ysbyty Gwynedd ar y llall.