A ddylai awdurdodau Syria 'wynebu'r canlyniadau'?

  • Cyhoeddwyd
Y Prif Weinidog yn cynnal cyfarfod brysFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Y Prif Weinidog yn cynnal cyfarfod brys

Tra bod Ysgrifennydd Cymru'n dweud bod rhaid i'r awdurdodau yn Syria "wynebu'r canlyniadau" yn sgil yr ymosodiad honedig ag arfau cemegol, mae eraill yn amau'n fawr a ddylid ymyrryd yn filwrol.

Ddydd Iau mae'r Senedd yn Llundain yn trafod argyfwng Syria.

Mae'r disgwyl i'r drafodaeth ddechrau am 2pm ac y bydd pleidlais yn cael ei chynnal tua 10pm.

Dywedodd y Blaid Lafur y byddai eu gwelliant yn galw ar y Prif Weinidog i oedi cyn gweithredu'n filwrol hyd nes bydd archwilwyr arfau y Cenhedloedd Unedig yn cyhoeddi adroddiad am y defnydd o arfau cemegol.

'Tystiolaeth'

Yn ôl cyn Ysgrifennydd Cymru, Paul Murphy: "Un o'r cwestiynau mawr yw a all gweithredu milwrol wella'r sefyllfa?

"Fe fydda' i'n gwrando'n astud ar yr hyn mae'r llywodraeth yn ei ddweud am effaith y gweithredu, beth fydd cyfraniad y Cenhedloedd Unedig a beth yn union yw'r dystiolaeth am y defnydd o arfau cemegol."

Eisoes mae'r llywodraeth wedi dweud eu bod yn barod i weithredu yn erbyn Syria heb gefnogaeth lawn Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David Jones: "Mae defnyddio arfau cemegol yn weithred anllad, yn enwedig o gofio eu bod wedi eu defnyddio yn erbyn pobl gyffredin.

'Anodd'

"Felly mae angen i Assad ddeall beth yw canlyniadau yr hyn mae wedi ei wneud."

Ond dywedodd AS Ceidwadol Bro Morgannwg Alun Cairns mai hon "fyddai un o'r pleidleisiau mwya' anodd".

Yn y cyfamser, dywedodd arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Elfyn Llwyd: "Ni fydd cynnig yn condemnio'r defnydd o arfau cemegol yn ddigon.

"Mi ddylai amlinellu'n glir beth yw 'ymateb cymesur' fel bod modd i Aelodau Seneddol gefnogi cynlluniau Mr Cameron neu beidio.

"Rydan ni'n credu y byddai ymyrryd yn filwrol yn golygu y byddai'r argyfwng yn hirach ac yn arwain at fwy o dywallt gwaed."

Mae arweinydd Cristnogol wedi galw ar bobl i gysylltu gyda'u Haelod Seneddol ar frys gan ofyn iddo neu hi i bleidleisio yn erbyn ymyrraeth filwrol.

'Diplomyddol'

"Ni ddylai Prydain gymryd rhan mewn ymosodiad treisgar a fyddai'n achosi marwolaeth a dioddefaint pellach," meddai'r Parchedig Ron Williams, Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Rhybuddiodd y gallai gweithredu milwrol ar ran pwerau'r gorllewin ansefydlogi'r Dwyrain Canol, gyda chanlyniadau dinistriol posibl.

"Rhaid i Lywodraeth Prydain ganolbwyntio ar ddwyn perswâd ar Syria drwy fesurau diplomyddol."