Cyflwyno cais am ddatblygiad dadleuol yn Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Stryd Glyndŵr
Disgrifiad o’r llun,
Dyw Enid Jones ddim eisiau symud o Stryd Glyndŵr

Mae cais cynllunio wedi ei gyflwyno ar gyfer datblygiad dadleuol yn Aberystwyth.

Bydd archfarchnad Tesco a siop fawr Marks and Spencer yn rhan o ddatblygiad allai greu 280 o swyddi.

Mae hyn yn golygu dymchwel 12 o dai yn Heol Glyndŵr ond mae Enid Jones, 57 oed, wedi dweud na fydd yn symud o'i thŷ teras.

Mae Cyngor Ceredigion wedi penderfynu defnyddio gorchymyn prynu gorfodol.

Llywodraeth Cymru fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.

£3.5m

Mae Tesco a Marks and Spencer wedi arwyddo cytundeb gyda'r awdurdodau a datblygwyr ac yn gobeithio y bydd eu siopau'n agor erbyn Rhagfyr 2016.

Dywedodd y cyngor y gallai'r datblygiad arwain at hwb o hyd at £3.5m yng nghanol y dre'.

"Mae wyth hysbysiad yn rhoi gwybod i'r cyhoedd fod y cais wedi ei gyflwyno," meddai llefarydd.

"Y nod yw adrodd yn ôl i'r pwyllgor cynllunio cyn y Nadolig.

"Mae modd i'r cyhoedd gyflwyno eu sylwadau o fewn tair wythnos."