Nodiadau meddygol ffug: arestio trydydd person

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Tywysoges Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Hwn yw'r trydydd person i gael ei arestio oherwydd ymchwiliad yr heddlu

Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o esgeulustod yn ymwneud gyda honiadau bod nodiadau meddygol wedi eu ffugio.

Nyrs yw'r dyn 44 oed yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ac mae wedi ei wahardd o'i waith.

Cafodd ei ryddhau ar fechniaeth tra bod ymholiadau'r heddlu'n parhau.

Hwn yw'r trydydd person sydd wedi ei arestio yn yr ymchwiliad.

Mae dwy fenyw 28 a 31 oed ar fechnïaeth o hyd.

Ar hyn o bryd mae'r heddlu yn cysylltu gyda'r holl gleifion neu deuluoedd gafodd eu heffeithio.

Dywedodd yr heddlu y byddai arbenigwr annibynnol meddygol yn penderfynu a oedd unrhyw niwed yn sgil yr honiadau.