Dyn o Nelson yn y llys ar gyhuddiad o gamdrin babi

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o gamdrin babi chwech wythnos oed fu farw.

Cafodd y babi Alfie Sullock ei anfon i'r ysbyty ar Awst 20 wedi i'r heddlu dderbyn galwad yn dweud nad oedd yn anadlu mewn tŷ yn Nelson ger Caerffili.

Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd cais Michael Pearce, 32 oed o Nelson, am fechnïaeth ei wrthod.

Bydd o flaen y llys eto ym mis Medi.