Undeb diffoddwyr o blaid streicio

  • Cyhoeddwyd
Injan dân
Disgrifiad o’r llun,
Pleidleisiodd 78% o aelodau'r FBU o blaid streicio, mewn dadl am bensiynau i ddiffoddwyr tân

Mae aelodau o undeb y frigâd dân yr FBU ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban wedi pleidleisio o blaid gweithredu mewn anghydfod am bensiynau.

Gallai'r bleidlais arwain at y streic gyntaf gan ddiffoddwyr tân ers dros ddegawd.

Pleidleisiodd 78% o aelodau'r FBU o blaid y cynnig.

Mae'r llywodraeth yn San Steffan wedi mynegi siom at y canlyniad gan ddweud y byddai diffoddwyr yn derbyn "un o'r pensiynau mwyaf hael yn y sector cyhoeddus".

O dan gynllun y llywodraeth byddai diffoddwyr ond yn derbyn y pensiwn llawn pan yn 60 oed, ac fe ddywed yr undeb y byddai'r rhai sy'n ymddeol yn gynt yn colli miloedd o bunnau'r flwyddyn.

Dywedodd yr undeb hefyd na fyddai diffoddwyr yn medru cadw'n ddigon heini yn eu 50au hwyr i gyflawni gofynion y swydd ac y byddai hynny'n peryglu'r cyhoedd.

'Arwydd o ddicter'

Mewn datganiad dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol yr FBU Matt Wrack: "Fedrwn ni ddim disgwyl i nifer fawr o ddiffoddwyr yn eu 50au hwyr i frywdro tanau ac achub teuluoedd heb greu perygl i'r cyhoedd ac i ddiffoddwyr.

"Rydym wedi mynegi pryderon am ddiogelwch droeon ac wedi cyflwyno tystiolaeth i gefnogi'r pryderon ond dyw'r llywodraeth ddim yn gwrando.

"Mae'r canlyniad (y bleidlais) yn arwydd clir o'r dicter y mae diffoddwyr yn ei deimlo, ond dyw hi ddim yn rhy hwyr i weld synnwyr cyffredin os yw'r llywodraeth yn fodlon dychwelyd i'r bwrdd trafod.

"Does yr un ohonom am weld streic, ond does dim modd i ni gyfaddawdu ar ddiogelwch diffoddwyr na'r cyhoedd."

Dyw'r undeb heb gyhoeddi dyddiadau am weithredu diwydiannol, ond yn ôl y gyfraith rhaid i streic ddigwydd o fewn 28 diwrnod i'r bleidlais.

'Cynllunio manwl'

Wrth ymateb i'r canlyniad dywedodd Prif Swyddog Cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Chris Davies:

"Does dim dyddiadau am weithredu diwydiannol wedi cael eu cyhoeddi ac yn amlwg rydym yn gobeithio bod modd datrys yr anghydfod cenedlaethol yma o hyd.

"Yn y cyfamser bydd y cynllunio manwl wrth gefn yr ydym wedi bod yn ei wneud dros yr wythnosau diwethaf yn parhau.

"Ein nod yw darparu'r gwasanaeth mwyaf y gallwn i'r cyhoedd gan ddefnyddio staff fydd ddim yn rhan o'r gweithredu."