Parc Gwledig: Teithwyr yn gadael safle yn Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
CarafanauFfynhonnell y llun, dave adams, llay united
Disgrifiad o’r llun,
Roedd teithwyr wedi parcio eu carafanau ar y caeau pêl-droed

Mae teithwyr oedd yn gwersylla mewn parc gwledig ger Wrecsam wedi dechrau gadael y safle yn unol â gorchymyn llys.

Roedd tua dwsin o deuluoedd yn dal ar safle Parc Gwledig Dyfroedd Alun wedi i'r awdurdod lleol gael gorchymyn gan lys i'w gyrru oddi yno.

Roedd ynadon Wrecsam wedi rhoi tan 5:00yh ddydd Iau i'r teithwyr adael y safle, ac roedd cyngor Wrecsam wedi dweud y byddai beilïaid yn cael eu galw pe bai'r teithwyr yn dal yno fore Gwener.

Trodd y cyngor at y gyfraith wedi i tua 16 o deuluoedd ddechrau gwersylla ar gae pêl-droed yn y parc yr wythnos ddiwethaf.

Bu'n rhaid i dîm pêl-droed Llai United ohirio gêm y penwythnos diwethaf wedi i 20 o geir, carafannau a faniau gyrraedd y safle. Roedd y clwb hefyd yn poeni y byddai'r cae'n cael ei ddifrodi gan y cerbydau.

Bu'n rhaid gohirio sesiynau hyfforddi i tua 150 o bobl ifanc sy'n defnyddio'r caeau yn ddyddiol.

Pan ddaeth y gorchymyn gan y llys ddydd Mercher, fe ddechreuodd rhai o'r teithwyr adael.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones o Gyngor Wrecsam: "Ar ôl cyflwyno'r gorchymyn gan y llys, a gyda chymorth swyddogion y cyngor yn gweithio gyda'r heddlu, mae'r teithwyr bellach wedi dechrau gadael y safle.

"Mae disgwyl y byddan nhw i gyd wedi gadael erbyn heno.

"Os na fydd pawb wedi gadael erbyn bore fory, bydd y cyngor y galw'r beilïaid i mewn."

Mae Parc Gweledig Dyfroedd Alun yn llain o dir tua 400 erw bob ochr i Afon Alun.