Galw am ddiogelu'r gwasanaeth Cymorth i Ddioddefwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aamir Siddiqi ei lofruddio yn 2010 yn y Rhath, Caerdydd

Mae teulu Aamir Siddiqi, y bachgen o Gaerdydd gafodd ei lofruddio yn ei gartref yn 2010, wedi dweud wrth BBC Cymru bod angen diogelu gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr at y dyfodol.

Gall y ffordd y mae'r gwasanaethau yma yn cael eu hariannu newid y flwyddyn nesaf, wrth i'r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd dderbyn cyfrifoldeb am gymorth yn eu hardaloedd unigol.

Mae pryder y bydd y newid yn effeithio ar safon y gofal i ddioddefwyr.

Mae'r Llywodraeth yn dweud mai Comisiynwyr sydd yn gwybod sut i helpu dioddefwyr yn eu hardaloedd eu hunain yn y ffordd orau.

Llofruddiaeth

Cafodd Aamir Siddiqi ei drywanu i farwolaeth yn 2010 yn ei gartref yn y Rhath yng Nghaerdydd.

Roedd Ben Hope a Jason Richards wedi derbyn £1,000 i ladd dyn canol oed, ond aethon nhw i dŷ'r myfyriwr 17 oed mewn camgymeriad.

Disgrifiad o’r llun,
Mae rhieni Aamir wedi dweud bod y cymorth a gawson nhw wedi llofruddiaeth eu mab wedi bod yn "amhrisiadwy"

Bron i dair blynedd wedi'r llofruddiaeth, cafodd y ddau eu dedfrydu i leiafswm o 40 mlynedd o garchar yr un.

Cyn yr achos llys, cafodd tad Aamir gefnogaeth gan Cymorth i Ddioddefwyr.

"Roedd y cyngor a'r cymorth gefais yn hynod o werthfawr, cyn hynny roedden ni mewn cyflwr ofnadwy yn emosiynol," meddai Sheikh Iqbal Ahmad.

"Ond fe wnaeth y cymorth newid ein hagwedd yn gyfan gwbl."

"Amhrisiadwy"

Ar hyn o bryd mae elusen Cymorth i Ddioddefwyr yn derbyn cyllid gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder i ddarparu cymorth i ddioddefwyr.

Gwariodd y corff dros £1 miliwn o bunnau ar wasanaethau i ddioddefwyr dros Gymru y llynedd.

Ond ym mis Tachwedd 2014, bydd rheolaeth dros ariannu cymorth i ddioddefwyr yn cael ei ddatganoli i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd unigol.

Mae rhai yn poeni y bydd newid y ffordd mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg yn effeithio ar safon y gofal, rhywbeth oedd yn hollbwysig i fam Aamir, Parveen Ahmad.

"Beth bynnag yr oedden ni'n teimlo, roedden nhw'n ein sicrhau ni bod hynny yn arferol, felly roedd o'n wasanaeth amhrisiadwy.

"Ni fyddaf yn anghofio'r ddwy wnaeth fy helpu i."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Aeth y llofruddwyr i Ffordd Ninian (chwith) yn lle Ffordd Shirley (dde)

Os bydd y cynllun yn cael ei gymeradwyo yn San Steffan, bydd gan bob Comisiynydd y gallu i ddarparu cymorth drwy unrhyw elusen neu gwmn

Ond bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cadw rheolaeth dros rhai gwasanaethau, fel y gwasanaeth cenedlaethol sy'n rhoi cymorth mewn achosion o lofruddiaeth.

Mae'r cynllun wedi cael ei feirniadu gan rai sy'n dweud dylai Cymorth i Ddioddefwyr barhau i reoli'r arian, gan fod ganddyn nhw gymaint o arbenigedd.

Ond mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dweud mai Comisiynwyr Heddlu sydd yn y sefyllfa orau i wybod beth sydd ei angen ar ddioddefwyr yn eu hardaloedd nhw.

Dywedodd y gweinidog dros ddioddefwyr, Helen Grant mai Comisiynwyr sydd yn gwybod orau beth sydd ei hangen ar ddioddefwyr lleol.

"Rydym yn gwerthfawrogi ac yn bwriadu parhau i weithio gyda Cymorth i Ddioddefwyr wrth i ni gynllunio ar gyfer y newidiadau i'r strwythur newydd."i.