BBC Cymru Fyw

Cynghrair Cymru: Airbus UK

Gan Rory Sheehan
Cefnogwr Airbus

Published
image captionFe wnaeth Airbus yn dda iawn yn eu hantur Ewropeaidd cyntaf

Efallai mai rhagolygon Airbus UK Brychdyn ar gyfer tymor 2013-14 yw'r goraf yn hanes y clwb. Fe wnaeth y tymor diwethaf fynd tu hwnt i bob disgwyliad.

Gyda thim rheoli eithaf newydd a charfan wedi ei ailwampio'n llwyr daeth popeth at ei gilydd yn annisgwyl o hawdd. Cafodd y tim nifer o berfformiadau calonogol yn gynnar ac aethant ymlaen i gyrraedd Ewrop am y tro cyntaf a gorffen yn ail yn y gynghrair - yr uchaf erioed i'r clwb.

Yn fuan wedi'r tymor rhyfeddol hwn daeth ymgyrch Cynghrair Ewropa cyntaf y clwb lle buon ni'n anlwcus i golli o gôl oddi cartref yn erbyn FK Ventspils o Latfia. Er gwaetha'r ymadawiad creulon hwnnw, mae'r paratoi cynnar wedi rhoi'r clwb mewn sefyllfa arbennig ar gyfer y tymor newydd ac mae'r tîm wedi ymateb yn frwd.

Mae aelodau allweddol o garfan y tymor diwethaf fel Wayne Riley a Jordan Johnson wedi symud ymlaen ond mae'r tim wedi atgyfnerthu'n dda. Mae chwaraewyr newydd yn cynnwys Steve Jones, sydd â llu o brofiad ac yn gyn chwaraewr cenedlaethol, a Chris Simm oedd ar dân y tymor diwethaf a fydd yn rhoi hwb i opsiynau ymosodol y tim.

Bydd y chwaraewr canol cae Jamie Owen a'r amddiffynnydd Mike Pearson o Glwb Pêl-droed Barrow yn cryfhau'r tim yn amddiffynnol. Ond yr hyn sydd yr un mor bwysig yw bod cnewyllyn y garfan wnaeth mor dda i Andy Preece y tymor diwethaf wedi cael ei gadw.

Rwy'n hoffi meddwl ein bod ni'n mynd i allu cau'r bwlch ar y Seintiau Newydd, a'i gwthio nhw'n agosach am y safle gyntaf y tymor hwn gan barhau i chwarae pêl-droed cyffrous ac ymosodol. Ond mewn cynghrair sy'n fwyfwy cystadleuol mae'r nod realistig yr un fath a'r tymor diwethaf - gorffen yn y chwech uchaf a chyrraedd Ewrop.

Byddai rhediad da yn y gwpan yn fonws ychwanegol.

Clwb blaenorol yn y gyfres: Y Seintiau Newydd

Straeon perthnasol

  • Cynghrair Cymru: Y Seintiau Newydd