Cynghrair Cymru: Airbus UK

Gan Rory Sheehan
Cefnogwr Airbus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Airbus yn dda iawn yn eu hantur Ewropeaidd cyntaf

Efallai mai rhagolygon Airbus UK Brychdyn ar gyfer tymor 2013-14 yw'r goraf yn hanes y clwb. Fe wnaeth y tymor diwethaf fynd tu hwnt i bob disgwyliad.

Gyda thim rheoli eithaf newydd a charfan wedi ei ailwampio'n llwyr daeth popeth at ei gilydd yn annisgwyl o hawdd. Cafodd y tim nifer o berfformiadau calonogol yn gynnar ac aethant ymlaen i gyrraedd Ewrop am y tro cyntaf a gorffen yn ail yn y gynghrair - yr uchaf erioed i'r clwb.

Yn fuan wedi'r tymor rhyfeddol hwn daeth ymgyrch Cynghrair Ewropa cyntaf y clwb lle buon ni'n anlwcus i golli o gôl oddi cartref yn erbyn FK Ventspils o Latfia. Er gwaetha'r ymadawiad creulon hwnnw, mae'r paratoi cynnar wedi rhoi'r clwb mewn sefyllfa arbennig ar gyfer y tymor newydd ac mae'r tîm wedi ymateb yn frwd.

Mae aelodau allweddol o garfan y tymor diwethaf fel Wayne Riley a Jordan Johnson wedi symud ymlaen ond mae'r tim wedi atgyfnerthu'n dda. Mae chwaraewyr newydd yn cynnwys Steve Jones, sydd â llu o brofiad ac yn gyn chwaraewr cenedlaethol, a Chris Simm oedd ar dân y tymor diwethaf a fydd yn rhoi hwb i opsiynau ymosodol y tim.

Bydd y chwaraewr canol cae Jamie Owen a'r amddiffynnydd Mike Pearson o Glwb Pêl-droed Barrow yn cryfhau'r tim yn amddiffynnol. Ond yr hyn sydd yr un mor bwysig yw bod cnewyllyn y garfan wnaeth mor dda i Andy Preece y tymor diwethaf wedi cael ei gadw.

Rwy'n hoffi meddwl ein bod ni'n mynd i allu cau'r bwlch ar y Seintiau Newydd, a'i gwthio nhw'n agosach am y safle gyntaf y tymor hwn gan barhau i chwarae pêl-droed cyffrous ac ymosodol. Ond mewn cynghrair sy'n fwyfwy cystadleuol mae'r nod realistig yr un fath a'r tymor diwethaf - gorffen yn y chwech uchaf a chyrraedd Ewrop.

Byddai rhediad da yn y gwpan yn fonws ychwanegol.

Clwb blaenorol yn y gyfres: Y Seintiau Newydd